Zprovoznění nových autobusových zastávek

Vážení spoluobčané,
po vydání potřebných povolení budou od 10. prosince zprovozněny nově vybudované autobusové zastávky „Březolupy Zámek“. Tímto bude ukončena stavba s názvem: „Autobusový terminál Březolupy“.