Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 19/2018

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 14.02.2018 od 17.00 hod. v zasedací místnosti na zámku (Březolupy č.p. 90).

 

Doplnění článku z 08.03.2018:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.02.2018 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 14.02.2018.

Zastupitelstvo obce schválilo:

1. Rozpočet obce Březolupy na rok 2018

2. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2023

3. Bezplatnou výpůjčku obecního pozemku p.č. 2400/31 vedle zahrádkářské kolonie Čertoryje, k.ú Březolupy Aleně ( nar. … ) a Josefovi ( nar. …….. ) ………., ……. .

4. Směnu části obecního pozemku KN p.č. 3571/1 o výměře 39 m² pod rodinným domem za část pozemku KN p.č. st. 103 o výměře 21 m² pod místní komunikací, vše k.ú. Březolupy mezi obcí Březolupy a Annou ………….., nar. …………,  …….. a dle geometrického plánu č. 1030-22/2017 z 09.01.2018.

5. Souhrn posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 11/2017

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Předběžné hospodaření obce Březolupy za rok 2017

2. Stav investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ZTV  Remíza, ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ), Chodníky Dopravní stavby ( DS )  2014 a poptávkový semafor,  Polní cesty, stromořadí a interaktivní prvky (PC+STR+IP)  Chrástka, energetické úspory na zámku, Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV Nad Uličkou a ZTV Čístré, chodníky a opěrná zeď hřbitov, kompostéry 2017, WC v hale, DS 2017, podlaha + nouzáky + textilie hala, BUS Terminál, nádvoří zámku.

3. Termín konání dalšího veřejně přístupného zastupitelstva    předpoklad ve středu 25.04.2018 a dále v červnu 2018

4. Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání

 

 

 

 

Původní článek: 

 

Program zasedání, resp. pozvánka  ( 0,25 MB, .pdf ):  http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_18_02_14.pdf

 

Součástí projednávání bude i rozpočet obce na 2018.

Na jeho návrh se můžete podívat zde:

http://www.brezolupy.cz/www/index.php?option=com_content&view=article&id=6280:navrh-rozpotu-obce-navrh-stedndobeho-vyhledu-obce&catid=49:uedni-deska&Itemid=57

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content