Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Základní informace

Březolupy leží na planetě, již nazýváme Země, na kontinentu zvaném Evropa, v zemi, která se rozkládá v samém srdci tohoto světadílu v České republice. Na území její pradávné a nedílné součásti Moravě, v kraji, který se od nedávné doby nazývá Zlínským, na samém okraji okresu, jemuž vévodí starodávné město Uherské Hradiště. Etnograficky pak náleží do oblasti Moravského Slovácka a leží na jeho samé hranici, jak s oblibou říkáme „na hranici mezi vínem a slivovicí … “ .

 

Zeměpisné určení obce je 17° 36´ východní délky a  49° 07´ severní šířky. Rozloha katastrální území je 1 580 hektarů, 917 hektarů je zemědělské půdy, 537 hektarů lesů, 12 hektarů vodních ploch, 23 hektarů zastavěné plochy a 91 hektarů ploch ostatních.

 

Vesnice se rozprostírá v údolí mezi posledními výběžky Vizovických vrchů. Kopce v nejbližším okolí vesnice dosahují nadmořské výšky mírně 300 m.n.m. Obcí protéká ve směru jihozápadním malý vodní tok zvaný potok či říčka Březnice.

 

Dobu vzniku obce nebude již patrně nikdy možné přesně zjistit. Vzhledem k ulicové zástavbě je však možno soudit na 10. až 11. století. Ale již v dobách před jejím pravděpodobným založením se v okolí současné vesnice zcela jistě nalézala další sídliště dřívějších obyvatel tohoto kraje. O tomto vypovídají četné archeologické nálezy z dřívějších dob, ale i úplně nedávné z roku 2010.  Poprvé je písemně připomínána v roce 1261 v zakládací listině kláštera Smilheim ve Vizovicích. Minimálně od této doby, tj. přibližně 760 let je obec nepřetržitě osídlena.

 

Obec Březolupy leží na důležité spojnici měst Zlín a Uherské Hradiště, nedaleko pak jsou další větší města Napajedla, Otrokovice a Uherský Brod. Poloha obce je proto výhodná z důvodu dopravní dostupnosti při dojíždění do zaměstnání, ale i nemocnic, úřadů, škol vyšších stupňů a kulturních zařízení. Březolupy sousedí katastrálním územím s devíti sousedními obcemi. Jmenovitě to jsou: Topolná, Bílovice, Částkov, Svárov, Nedachlebice a Zlámanec z okresu Uherské Hradiště, Bohuslavice, Šarovy a Komárov pak z okresu Zlín.

 

Naše vesnice má v současnosti 1674 obyvatel ( k 1.1.2020 ). Má samostatný obecní úřad I. stupně s matrikou, úplnou Základní školu s devíti ročníky, Mateřskou školu se třemi třídami, poštu, zdravotní středisko, Místní knihovnu. Dále víceúčelovou halu, v níž se sportuje, ale konají se zde i kulturní vystoupení, Autokemp Slovácko, střelnici, Stanici technické kontroly, Dům zahrádkářů s pálenicí a moštárnou, Zahrádkářskou kolonii, sběrný dvůr, Farní kostel a hřbitov. Dále se v obci nachází obchodní dům Jednota COOP a tři hospůdky, z nichž ve dvou se vaří, máme zde i několik autoopraven a ubytovnu. V centru najdete také plochou dráhu a fotbalové hřiště, v kempu tenisový kurt a hřiště na plážový volejbal, za halou, školou a školkou pak dětská hřiště. 

 

Mezi tradiční události patří zejména: jarní a podzimní auto-moto burza, říjnové Slovácké hody s právem, srpnová Březolupská pouť, vánoční jarmark s obecní zabijačkou a koštem slivovice, zimní fašank, podzimní beseda se dříve narozenými spoluobčany, turnaje ve volejbale a halovém fotbale.

 

V obci jsou tři Národní kulturní památky. Zámek přestavěný z tvrze v letech 1650-68, vrchnostenská sýpka, tzv. „Podzámčí“ v jeho blízkosti a kamenná Socha Svatého Jana Nepomuckého z roku 1727. Za prohlídku dále stojí již zmiňovaný farní kostel Nanebevzetí Panny Marie na návsi, u něhož se nachází památníky obětem I. a II. světové války, a nedaleká socha T.G. Masaryka.

 

V okolí se nachází obecní rybník Hluboček z roku 1952, který prochází v současnosti velkou revitalizací. Hezké je i jeho okolí a přírodopisně cenná lokalita Chrástka, významný krajinný prvek. Dále je možno vyrazit například na turistický okruh po okolí obce, u něhož se, v současné době, nachází sedm turistických altánů. Zajímavý a vyhledávaný je i malý či velký cyklistický okruh.

 

 

V obci je velmi pestrá paleta místních spolků a sdružení, které se podílí velkou měrou na společenském a kulturním životě, a umožňují občanům i velké sportovní vyžití. Početně největším z nich je SK Březolupy, jehož součástí jsou oddíly fotbalu, volejbalu, florbalu, badmintonu, cvičení žen a mužů, Tanečně sportovní skupina Pohoda. Technické sporty s oddíly modelářů, střelců a motokros teamem. Dále pak Kynologický klub, Březová tříska, klub důchodců, Sdružení rodičů při ZŠ, Country skupina Jižané s osadou Rover Scout, Myslivecké sdružení a sdružení ochránců přírody Orchis. V obci působí i „pobočky“ či členové celostátních sdružení: Autoklubu, Hasičského záchranného sboru, Českého svazu včelařů, Českého červeného kříže, Českého zahrádkářského svazu, Klubu českých turistů – Chřibský lenochod, Moravského rybářského svazu. Kulturní vyžití zajišťují Chrámový a dětský sbor úzce spolupracující s Římskokatolickou farností Březolupy a Taneční soubor Botík.

Těšíme se na Vaší návštěvu v Březolupech. 


obec Březolupy

Skip to content