Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce je v České republice právní předpis vydávaný na základě zmocnění v čl. 104 ods. 3 Ústavy  zastupitelstvem obce v její samostatné působnosti. Obecně závazné vyhlášky mohou upravovat jen právní vztahy v mezích samostatné působnosti obce dle § 7 a 10 zákona o obcích, v případě hlavního města Prahy dle § 44 zákona o hlavním městě Praze. Vyhláška musí být v souladu se zákony České republiky a obec nesmí vyhláškou ukládat povinnosti právnickým nebo fyzickým osobám, pokud k tomu není zmocněna zákonem.

 

 

 

 

Skip to content