Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Prohlášení přístupnosti

Obec Březolupy se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

www.brezolupy.cz

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na našich webových stránkách jsou informace poskytovány i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, v ojedinělých případech v obrázkových formátech JPEG nebo PNG, a to zejména z důvodů, že obsahují formátování a prvky, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout volně dostupné programy. Některé webové prohlížeče umožňují díky integrovaným aplikacím prohlížení výše uvedených dokumentů přímo v prohlížeči.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 10. 1. 2022

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného obcí Březolupy.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu obec@brezolupy.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Obec Březolupy
Březolupy č.p. 90, 687 13 Březolupy
email: obec@brezolupy.cz

Skip to content