Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Místní poplatky

Místní poplatek je poplatek, jehož vybírání je specifickou pravomocí obce a jehož výnosy jsou příjmem obce.

Obec Březolupy vybírá na svém území, dle vydaných obecně závazných vyhlášek, tyto poplatky:

  • místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • místní poplatek ze psů
  • místní poplatek z pobytu
  • místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Skip to content