Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací platný od 1.1.2020.

Pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Sazebník úhrad 2020

Skip to content