Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Orgány obce

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Březolupy dne 19.10.2022 byli zvoleni zástupci obce pro volební období 2022 – 2026.

Nově zvolené Zastupitelstvo obce Březolupy pro volební období 2022 – 2026

zleva: zleva: JUDr. Stanislava Hoferková, Bc. Petr Hromeček, Jaroslav Šuranský, Mgr. Radmila Mikulincová, Zdeněk Jančara, Ing. Miroslava Batoušková, Ing. Radek Berecka, Mgr. Pavel Hubáček, Ing. Marek Michalík, Mgr. Barbora Němečková, Ing. Jaromír Janát, Jana Mašková, David Faltýnek, Mgr. Pavel Mizera, Ing. Petr Kukla.

V následujícím volebním období bude funkci uvolněného starosty naší obce i nadále vykonávat Ing. Petr Kukla a funkci místostarosty Ing. Radek Berecka. Dalšími členy rady byli zvoleni JUDr. Stanislava Hoferková, Ing. Jaromír Janát a Mgr. Pavel Mizera.

Skip to content