Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 21/2018

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 27.06.2018 od 17.00 hod. v zasedací místnosti na zámku (Březolupy č.p. 90).

 

Doplnění článku z 13.07.2018:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.06.2018 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 27.06.2018.

Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. závěrečný účet obce Březolupy za rok 2017 a to s výrokem bez výhrad
 2. účetní závěrku obce Březolupy za rok 2017, Zápis z inventur za rok 2017 a Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2017 a také Základní a Mateřské školy Březolupy
 3. rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace (IČ: 750 20 491)  a to 15.000,- Kč do Fondu odměn a 422.296,04 Kč do Rezervního fondu ZŠ
 4. předfinancování projektu Šablony II pro ZŠ a MŠ Březolupy z přebytků rozpočtu či fondů ZŠ a MŠ Březolupy včetně případných převodů mezi fondy
 5. změnu nájemní smlouvy na zemědělské pozemky s Agrolstatem spol. s r.o. Blatnice pod Sv. Antonínkem
 6. obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č. 1/2018 a č.2/2018 ke školským obvodům MŠ Březolupy a ZŠ Březolupy
 7. zařazení rodinného domu Březolupy č.p. 40 do seznamu podpořitelných nemovitostí jako rekonstrukci
 8. Směrnici obce Březolupy na nakládání s osobními údaji (tzv. GDPR)
 9. přípravy a realizace územních studií pro lokality určené aktuálním územním plánem obce
 10. svobodný a informovaný souhlas s tím, aby „tradiční slovácké hody s právem v obci Březolupy“ byly navrženy k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.
 11. doplnění rozpočtu obce u akce Revitalizace nádvoří zámku z přípravy i na realizaci s navýšením částky o 400.000,- Kč.
 12. souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 3/2018
 13. změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 4/2018 zachycující rozhodnutí zastupitelstva z dnešního zasedání

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

 1. informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ZTV  Remíza, ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ), Chodníky Dopravní stavby ( DS )  2014 a poptávkový semafor,  Polní cesty, stromořadí a interaktivní prvky (PC+STR+IP)  Chrástka, energetické úspory na zámku, Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV Nad Uličkou a ZTV Čístré, chodníky a opěrná zeď hřbitov, kompostéry 2017, WC v hale, DS 2017, podlaha + nouzáky + textilie hala, BUS Terminál, nádvoří zámku.
 2. termín konání dalšího veřejně přístupného zasedání zastupitelstva– předpokládá se ve středu 05.09.2018 a dále ve čtvrtek 27.09.2018.

 

 

 

Původní článek: 

 

 

 

 

Program zasedání, resp. pozvánka  ( 0,25MB, .pdf ):  http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_18_06_27.pdf

 

 

Na tomto zasedání se bude schvalovat mimo jiné i závěrečný účet obce za 2017 .

 

 

 

 

 

Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content