Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 1/2018

Veřejně přístupné zasedání zastupitelstva č. 1/2018 obce Březolupy, tzv. ustavující pro volební období 2018-2022 proběhne ve středu 31.10.2018 od 17.00 hod. ve víceúčelové hale, Březolupy č.p. 477.

 

Program je patrný z pozvánky: http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_18_10_31_ustavujici.pdf

 

Doplnění článku z 14.12.2018:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31.10.2018 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 31.10.2018.

Zastupitelstvo obce:

  1. Stanovuje počet volených místostarostů: jeden místostarosta
  2. Stanovuje počet členů rady obce: 5 členů
  3. Určuje funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni: funkce starosty
  4. Schvaluje volební řád pro volbu starosty, místostarosty a radních obce Březolupy
  5. Volí

starostu                ing. Petra  K u k l u                           nar. 13.09.1970

       místostarostu       ing. Radka  B e r e c k u                    nar. 23.10.1970

a další členy obecní rady:

                                    JUDr. Stanislavu H o f e r k o v ou  nar. 02.11.1958

Stanislava  B a ř i c u                       nar. 16.01.1959

ing. Jaromíra  J a n á t a                  nar. 09.07.1965

 

 

 

        6.Zřizuje kontrolní a finanční výbor zastupitelstva obce

        7.Volí Mgr. Pavla Hubáčka jako předsedu finančního výboru zastupitelstva obce

        8.Volí Ing. arch. Martina Špillera jako předsedu kontrolního výboru zastupitelstva obce

        9.Schvaluje a vydalo jednací řád zastupitelstva obce Březolupy

      10.Stanovuje, na základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c) a odst. 5) písmeno a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písmeno y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v       

          aktuálním znění, ing. Petra Kuklu, starostu obce, určeným zastupitelem pro územní plánování.

      11.Schvaluje odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:    

      1.návrhy, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů, termín konání dalšího zasedání zastupitelstva: středa 12.12.2018, termín konání 1. schůze rady obce: středa 07.11.2018 (obé od 17.00 na zámku č.p. 90) a seznámení se s usnesením z dnešního zasedání zastupitelstva obce

 

 

 

 

Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content