Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 5/2019

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 26.06.2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti na zámku (Březolupy č.p. 90).

 

 

Program zasedání, resp. pozvánka  ( 0,25MB, .pdf ):  http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_19_06_26.pdf

 

 

Na tomto zasedání se bude schvalovat mimo jiné i závěrečný účet obce za 2018.

 

Doplnění článku z 29.07.2019:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26.06.2019 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 29.07.2019.

 

            Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. závěrečný účet obce Březolupy za rok 2018 a to bez výhrad
 2. účetní závěrku obce Březolupy za rok 2018
 3. rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ( IČ: 750 20 491 ) a to 15.000,- Kč Fond odměn ZŠ+MŠ a 689.613,24 Kč do rezervního fondu ZŠ+MŠ
 4. Obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č.1/2019 o místních poplatcích
 5. Obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č.2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Březolupy
 6. prodej pozemků p.č. 4684 a p.č. 4685, k.ú. Březolupy, při rodinném domu č.p. 392  s cenou 80,-  resp. 135,- Kč /m2
 7. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci ( pozemek p.č. 3553/2, k.ú. Březolupy ) s omezujícími podmínkami č.UZSVM/BUH/2563/ 2019-BUHM
 8. nové cenové hladiny pro prodeje obecních pozemků od 1.7.2019
 9. realizaci stavby parkoviště u MŠ i bez dotace z POV ČR  a navýšení částky o 1.100 000,- Kč ( celková částka vysoutěžení je cca 1,5 mil Kč ) na 100% financování z rozpočtu obce
 10. souhrn posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 3/2019  a  č. 4/2019
 11. záměr na realizaci Podnikatelského inkubátoru řemesel u ČOV ( PIŘ PZČOV )
 12. záměr na akumulační podzemní nádoby na dešťovou vodu pro obecní objekty a také povrchové nádoby pro rodinné domy  a vyčlenění částky 73.000,- Kč z rozpočtu obce na projekční přípravu
 13. ponechání rozhodnutí v otázce plotu před RD č.p. 250, a také v dalších obdobných případech v rozhodování obce  ve stavebních  záležitostech ve stávající kompetenci rady obce, která jednodušší záležitosti delegovala přímo na starostu obce.
 14. Schválení změny rozpočtu obce – rozpočtové opatření č.5/2019 zachycující rozhodnutí zastupitelstva z dnešního zasedání
 15. Ing. Ivana Kučeru jako subjekt zajišťující přezkum hospodaření obce za rok 2019

 

 

          Zastupitelstvo vzalo na vědomí :

 1. informace o stavu investičních  resp. dotačních a proejkčních akcí: ZTV  Remíza, ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ),  energetické úspory na zámku, Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV Nad Uličkou a ZTV Čístré, kompostéry 2017, Dopravní stavby ( DS ) 2017, podlaha + nouzáky + textilie + sklep hala, BUS Terminál, zdr. středisko ( knihovna, dílny, byty ), hasičárna, nové www.
 2. info o oplocení obecního pozemku bez povolení před RD č.p. 250
 3. info o posunutí termínu pro odstranění plechové boudy z obecního pozemku u RD č.p. 584
 4. termín dalšího veřejně přístupného zastupitelstva  – předpoklad ve středu 25.09.2019  a dále v prosinci ( 11.12.2019 )
Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content