Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

SDH – sobotní poplach 2.5.2020

Vážení spoluobčané,

V sobotu 2.5. 2020 v čase 14:47 byl vyhlášen požár lesního porostu. Jednotka vyrazila v čase 14:52 z hasičské zbrojnice. 

Bohužel kvůli špatným informacím o lokalitě požáru přijela naše jednotka na místo v čase 14:56 spolu s jednotkou z Bílovic. Naštěstí se nejednalo o požár, pouze o nenahlášené, řizené pálení porostu. Jednotky z místa odjely v čase 15:19. 

 

Dle zákona č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění pozdějších přepisů je fyzická osoba povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, a nesmí provádět vypalování porostů. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty a jsou povinny spalování hořlavých látek na volném prostranství oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Zákon o požární ochraně tedy právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám stanovuje tvz. ohlašovací povinnost. Tato povinnost se vztahuje i na fyzické osoby dle Nařízení Zlínského kraje č. 3 ze dne 28. 11. 2011, které stanovuje podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Touto dobou se myslí období od 1. dubna do 31. října, období sklizně a nepříznivých klimatických podmínek (vysokých teplot, mimořádného sucha). Aby se předešlo planým poplachům a výjezdům jednotek požární ochrany, které budou potřeba více u jiných událostí, vede hasičský záchranný sbor evidenci pálení. Pálení můžete nahlásit přes internet nebo telefonicky na krajské operační a informační středisko.

Telefon je 950 670 288. Internetový odkaz na formulář o pálení: https://paleni.izscr.cz/

 

SDH Březolupy

 

alt

 

 
Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content