Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 10/2020

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 23.09.2020 od 17.00 hod. ve sklepě ve víceúčelové hale ( Březolupy č.p. 477, vstup hlavním vchodem ).

Program zasedání, resp. pozvánka :  http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_20_09_23.pdf

Doplnění článku z 20.10.2020:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23.10.2020 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 23.09.2020.

            Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Zařazení území obce Březolupy do území působnosti Místní akční skupiny Dolní Poolšaví na programové období let 2021 – 2027. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem schvalovacího protokolu
 2. Výkup pozemků obcí pod polní cestou podél potoka v části obce Včelínky dle GP1232-97/2019 z 5.9.2019 s cenou 100,- Kč/m2
 3. Smlouvu č. ÚZSVM/BUH/2321/2020-BUHM o bezúplatném převodu pozemku 3580/8, k.ú. Březolupy od České republiky – ÚZSVM obci Březolupy.
 4. Program rozvoje obce Březolupy pro období 2020 – 2025
 5. Výroční mimořádné odměny resp. finanční dar za rok 2020 pro starostu a neuvolněné zastupitele.
 6. Výroční odměny resp. finanční dar za rok 2020 pro zaměstnance obce, účinkující a spolupracovníky obce
 7. Finanční dar pro majetkovou účetní obce  za dlouhodobou práci pro obec
 8. Delegování schválení výroční odměny resp. finančního daru za rok 2020 pro účinkující na radu obce
 9. Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 4/2020
 10. Aktualizaci principů pro nabídku resp. zveřejnění záměru na prodej pozemků + poskytnutí příspěvků na zbudování síti k nim v rámci Průmyslové zóny ČOV + zveřejnění záměru na úřední desce
 11. Změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 5/2020

 

            Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů (BDZO), průmyslová zóna ČOV (PZ ČOV), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV (PIŘ_PZČOV), Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV Nad Uličkou a ZTV Čístré, Dopravní stavby (DS) 2017, nouzáky + scénické osvětlení + textilie hala, BUS Terminál, zdr. středisko (knihovna, dílny, byty), hasičárna a vybavení hasičárna, nové www, modernizace VO po obci, optický kabel po obci, biokoridor RBK 1598 I.etapa, biokoridor Mižnický žleb, odpadové centrum, zámecký park, kabiny SK
 2. Informace o změně provozní doby pobočky České pošty v Březolupech od 01.10.2020
 3. Termín dalšího veřejně přístupného zastupitelstva  předpokládá se ve středu 16.12.2020  a dále v únoru (předpoklad pracovní k rozpočtu 10. a oficiální schvalovací 17.02.2021).

 

Původní text z 20.8.2020:

POZOR !

Změna původně, předběžně oznámeného místa  konání  – z důvodu koronaviru se koná ve sklepě víceúčelové haly.

Nastavit upozornění
Upozornit na
1 Komentář
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content