Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Volby se uskuteční v pátek dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 9.října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin v přízemních učebnách Základní školy v Březolupech čp. 134.

 

Volební okrsek č. 1 /voliči s trvalým pobytem ve východní části katastru obce Březolupy/

Volební okrsek č. 2 /voliči s trvalým pobytem v západní části katastru obce Březolupy.

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, prokáže-li svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

Přenosnou hlasovací schránku lze objednat na Obecním úřadě Březolupy, tel. 572 580 116 a v den voleb u okrskové volební komise v místě konání voleb a to i telefonicky 572 580 138.

 

Zapisovatelkami okrskových volebních komisí /OVK/ jsou jmenovány:

zapisovatelka OVK č. 1 : Lucie Postavová, Dis.

zapisovatelka OVK č. 2 : Veronika Hubáčková

 

Minimální počet členů OVK č. 1 byl stanoven na 6 členů (včetně zapisovatelky), OVK č. 2 byl stanoven na 6 členů (včetně zapisovatelky).

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Na voličský průkaz je možné hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popř. zvláštním stálém volebním okrsku v zahraničí.

Voličský průkaz bude na základě žádosti vydán voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb,  a to buď osobně   v místě, kde je veden ve stálém seznamu, až do okamžiku uzavření stálého seznamu (do 6.10.2021 do 16:00 hod.), nebo písemným podáním. Toto podání musí být doručeno              v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky a doručené nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1.10.2021.

Voličský průkaz bude vydán nejdříve 23.09.2021 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz je možné voliči také zaslat.

Případné další dotazy týkající se voleb v obci Březolupy vám rádi sdělíme:

Obecní úřad Březolupy, čp. 90, 687 13

Lucie Postavová, Dis.  tel. 572 580 116,  obec@brezolupy.cz

 

Nastavit upozornění
Upozornit na
1 Komentář
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content