Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 16/2021

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 15.12.2021 od 17.00 hod. ve sklepě ve víceúčelové hale ( Březolupy č.p. 477, vstup hlavním vchodem ).

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2021 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 15.12.2021.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. rozpočtové provizorium pro hospodaření obce pro období po 1.1.2022 do doby schválení nového rozpočtu obce pro rok 2022
 2. podání žádosti o dotaci „SO 01.1 Rekonstrukce MK Čístré, Březolupy“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2022 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací
 3. obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č. 2/2021 „o stanovení obecního systému odpadového hospodářství“
 4. obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č. 3/2021 „o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“
 5. souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 7/2021
 6. změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 8/2021

 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. kontrolní zprávy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva za rok 2021
 2. informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů (BDZO), průmyslová zóna ČOV (PZ ČOV), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV (PIŘ_PZČOV), Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV Čístré,  Dopravní stavby (DS) 2017 – MK a chodník Čístré,  textilie hala, hasičárna a vybavení hasičárna, nové www, modernizace VO po obci (úsek kemp-Koliba-zámek), optický kabel po obci, biokoridor RBK 1595 Mižnický žleb I. + II.etapa, odpadové centrum, zámecký park,  využívání srážkových vod, márnice, prezentace přírodního dědictví Březolup  a Brezolup SK, rekonstrukce ŽŠ, Rekonstrukce a přístavba ZŠ,  MŠ, střešní nástavba ZŠ, BD Stará pošta II.etapa, Tréninkový sál + nástavba 2. NP šaten pro sportovce ( dříve malý sál II.NP kabin ) , kanalizace a opěrná zídka k Remíze, tribuny+hřiště+dráha, geologický průzkum svah MK spojnice Šraňky, Místní energetická koncepce MEK,
 3. info k Inventarizačním komisím 2021
 4. info k cenám energií v obecních objektech po 1.1.2022
 5. info k fotovoltaickým elektrárnám na ČOV, Bytovém domě Stará pošta a Místní hospodářství
 6. obecní „EnergoFond“ např. pro podporu Kotlíkových dotací, do budoucna např. i FVE či jiných závěrů z MEK
 7. nový spořící účet u České spořitelny a.s.
 8. termín další veřejně přístupné zastupitelstvo  se předpokládá ve středu 09.02.2022  a dále v dubnu 2022 (předpoklad 20.04.2022)

 

 

 

Původní článek z 6.12.2021:

Program zasedání, resp. pozvánka: pozvanka_21_12_15

Nastavit upozornění
Upozornit na
5 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jaryn
2 let před

Bude obec vyvěšovat ukrajinskou vlajku? Myslím, že by to byl hezký počin vůči ruskému agresorovi. Navíc to moc dobře známe z roku 68.

Vladimir
2 let před
Reply to  Jaryn

Vyvěš si ji před svým barákem, tak to Rusům nejvíc natřeš.

Jaryn
2 let před
Reply to  Vladimir

Tomu se říká symbolika, Voloďo. Stužku nosím na bundě. Rusi si to natřeli už sami. Putin z nich udělal prašivce, kteří nejsou vítáni nikde snad vyjma KLDR a Běloruska. Dokázal, že do civilizovaného státu mají hodně daleko.

Skip to content