Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 17/2022

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 09.02.2022 od 17.00 hod. ve sklepě ve víceúčelové hale ( Březolupy č.p. 477, vstup hlavním vchodem ).

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 09.02.2022 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 09.02.2022.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Rozpočet obce Březolupy na 2022 ( odkaz na schválenou podobu rozpočtu : schválený rozpočet obce pro rok 2022 )
 2. Střednědobý rozpočtový výhled obce Březolupy na 2024-2026
 3. Podání žádosti o dotaci a investiční záměr pro akci „Oprava památníku padlých ve II. světové válce v obci Březolupy“
 4. Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 9/2021
 5. Koupi pozemků p.č. 3044/11 a p.č. 3044/17, k.ú. Březolupy v dražbě s vydraženou cenou 87.000,- Kč

  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Informace o stavu informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů (BDZO), průmyslová zóna ČOV (PZ ČOV), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV (PIŘ_PZČOV), ZTV Čístré,  Dopravní stavby (DS) 2017 – MK a chodník Čístré,  textilie hala, hasičárna a vybavení hasičárna, nové www, optický kabel po obci, odpadové centrum, zámecký park,  využívání srážkových vod, márnice, prezentace přírodního dědictví Březolup  a Brezolup SK, Rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ, střešní nástavba ZŠ, BD Stará pošta II.etapa, Tréninkový sál + nástavba 2. NP šaten pro sportovce, kanalizace a opěrná zídka k Remíze, tribuny+hřiště+dráha, geologický průzkum svah MK spojnice Šraňky, Místní energetická koncepce MEK, Dopravní stavby 2021, kanalizace II.etapa, vodovod nad zámkem,
 2. Info k cenám energií v obecních objektech po 1.1.2022
 3. Požadavek obce Šarovy na změnu územního plánu obce Březolupy pro umístění jejich čistírny odpadních vod na k.ú. obce Březolupy
 4. Info ke konkurzu na ředitele/ku ZŠ a MŠ Březolupy
 5. Info k žádosti o prodej pozemku p.č. 5511 v k.ú. Březolupy (Vinohrady)
 6. Termín dalšího zasedání zastupitelstva se předpokládá ve středu 20.04.2022 a dále v červnu 2022 (předpoklad 29.06.2022)

 

 

 

Původní článek u 26.1.2022

Program zasedání, resp. pozvánka: pozvanka_22_02_09

 

Na tomto zasedání se bude mimo jiné projednávat:

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 – Obec Březolupy (brezolupy.cz)

Návrh střednědobého výhledu obce 2024-2026 – Obec Březolupy (brezolupy.cz)

 

Nastavit upozornění
Upozornit na
2 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content