Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 18/2022

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 20.04.2022 od 17.00 hod. ve sklepě ve víceúčelové hale ( Březolupy č.p. 477, vstup hlavním vchodem ).

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.04.2022 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 20.04.2022.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. prodloužení vodovodního řádu č. X v lokalitě Nad uličkou směrem k bývalé truhlárně
 2. delegování účasti obce v dražbách ( exekucích apod. ) pozemků na radu obce s limitem do 500.000,- Kč
 3. rozsah prací a úpravy rozpočtu po výběrových řízeních či po rozšíření záměrů: fotovoltaické elektrárny 2x bytový dům  a 1x ČOV, kolumbárium, sítě v okolí PIŘ PZ ČOV, zámecký park včetně nedotační II.etapy
 4. založení měsíčního termínovaného vkladového účtu u České spořitelny, a.s. s delegováním jeho využívání na radu obce
 5. poskytnutí humanitární pomoci Ukrajině do 100.000,- Kč z rozpočtu obce do konce roku 2022 s upřesněním na základě rozhodnutí rady ( finanční či materiální + personální pomoc např. v rámci ubytování v kempu apod. )
 6. souhrn posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 1/2022
 7. zadání náplně kontroly kontrolního a finančního výboru zastupitelstva za 2021 s odevzdáním zastupitelstvu do 09/2022
 8. změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 2/2022 zachycující rozhodnutí zastupitelstva z dnešního zasedání

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání
 2. informace o stavu informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ), ZTV Čístré,  Dopravní stavby ( DS ) 2017 – MK a chodník Čístré,  textilie hala, hasičárna a vybavení hasičárna, nové www, optický kabel po obci, odpadové centrum, zámecký park,  využívání srážkových vod, prezentace přírodního dědictví Březolup  a Brezolup SK, Rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ, střešní nástavba ZŠ, BD Stará pošta II.etapa, Tréninkový sál + nástavba 2. NP šaten pro sportovce, kanalizace a opěrná zídka k Remíze, tribuny+hřiště+dráha, geologický průzkum svah MK spojnice Šraňky, Místní energetická koncepce MEK, Dopravní stavby 2021, kanalizace II.etapa, vodovod nad zámkem, Fotovoltaická elektrárna 2xBD, FVE ČOV, vodovod Nad uličkou truhlárna, sklad u bufetu haly
 3. info o jednání s firmou Ševeček ve věci optické sítě po obci
 4. info o výběru nového ředitele ZŠ + MŠ
 5. info k podzimním komunálním volbám 23. a 24.09.2022
 6. termín další veřejně přístupné zastupitelstvo se předpokládá ve středu 29.06.2022  a dále v září 2022 ( předpoklad 14.09.2022 )

 

 

 

 

Původní článek z 04.04.2022:

Program zasedání, resp. pozvánka: pozvanka_22_04_20

Nastavit upozornění
Upozornit na
2 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content