Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce Březolupy č. 19/2022

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 29.06.2022 od 17.00 hod., tentokrát v sále Zahrádkářského domu ( Březolupy č.p. 501, tzv. Pálenice, II. nadzemní podlaží ) .

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.06.2022 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 29.06.2022.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. závěrečný účet obce Březolupy za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením obce Březolupy za rok 2021 a to s přijetím dvou nápravných opatření, jinak bez výhrad
 2. účetní závěrku obce Březolupy za rok 2021
 3. rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ( IČ: 750 20 491 ) a to ve výši 20.000,- Kč do jejího fondu odměn, 1.112.826,81 Kč do jejího rezervního fondu a převod této částky (1.112.826,81 Kč) přes její investiční fond do rozpočtu obce a schvaluje také její účetní závěrku za rok 2021
 4. prodej či pořízení částic pozemků pod místní komunikací Kozina a v jejím okolí ( p.č. 3044/11 a 3044/17, k.ú. Březolupy ) dle GP 1398-68/2022 s cenou 338,- Kč/m2 vč. DPH.
 5. záměr na dodatek k nájemní smlouvě č. 112/NP z 2007 mezi obcí Březolupy a TJ Sokol Březolupy na část areálu v centru obce pro potřeby doložení udržitelnosti připravovaného dotačního projektu tribuny+hřiště+dráha ( změna názvu nájemce, prodloužení doby nájmu min. po dobu udržitelnosti projektu ( 10 let ) a upřesnění pronájmu i pozemku pod tribunami )
 6. souhrn posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 3/2022 a č. 4/2022
 7. změny rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 5/2022 zachycující i rozhodnutí zastupitelstva z dnešního zasedání

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání
 2. informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ), ZTV Čístré,  Dopravní stavby ( DS ) 2017 – MK a chodník Čístré,  textilie hala, hasičárna a vybavení hasičárna, nové www, optický kabel po obci, odpadové centrum, zámecký park,  využívání srážkových vod, prezentace přírodního dědictví Březolup  a Brezolup SK, Rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ, střešní nástavba ZŠ, BD Stará pošta II.etapa, Tréninkový sál + nástavba 2. NP šaten pro sportovce, kanalizace a opěrná zídka k Remíze, tribuny+hřiště+dráha, geologický průzkum svah MK spojnice Šraňky, Místní energetická koncepce MEK, Dopravní stavby 2021, kanalizace II.etapa, vodovod nad zámkem, Fotovoltaická elektrárna 2xBD, FVE ČOV, vodovod Nad uličkou truhlárna, sklad u bufetu haly
 3. počet zastupitelů 15, radních 5 a uvolněný pouze starosta i pro příští volební období 2022-2026
 4. termín konání další veřejně přístupné zastupitelstvo  se předpokládá ve středu 14.09.2022  a dále v říjnu 2022 ( předpoklad ustavující 19.10.2022 )

 

 

původní text z 22.06.2022:

Program zasedání resp. pozvánka:  pozvanka_22_06_29

 

Zastupitelstvo bude mimo jiné projednávat Návrh závěrečného účtu:

https://brezolupy.cz/2022/06/13/navrh-zaverecneho-uctu-obce-za-rok-2021/

Nastavit upozornění
Upozornit na
2 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content