Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce Březolupy č. 20/2022

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 14.09.2022 od 17.00 hod., v zasedací místnosti na zámku ( Březolupy č.p. 90, II. nadzemní podlaží ) .

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.09.2022 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 14.09.2022.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. rozpočtové provizorium pro hospodaření obce pro období po 1.1.2023 do doby schválení nového rozpočtu obce pro rok 2023
 2. výroční mimořádné odměny resp. finančního daru za rok 2022 pro starostu a neuvolněné zastupitele ve výši jejich měsíční odměny hrubého. Jmenovitě s uvedením částky včetně zdůvodnění:

Petr Kukla, Ing.                                     60 187,- Kč

PŘÍPRAVA, KONZULTACE, REALIZACE, KOLAUDACE A DOHLEDY PD, STAVEB ( NAPŘ. REVIT_RYBNÍK, BDSP II, KANALIZACE REMÍZA, NÁSTAVBA ZŠ, ODPADOVÉ CENTRUM, VODOVOD+KANALIZACE PIŘPZČOV, VODOVOD NAD ZÁMKEM, ALTÁNY A LÁVKY ),

ZDŮVODNĚNÍ
Andrýsek Josef 2 420   MAPOVÁNÍ, ARCHIV, DOZORY
Berecka Radek, Ing 23 490 ST. PORADENSTVÍ A DOZORY, KRONIKA, PŘÍPRAVA REAL. TRENINKOVÝ SÁL, TRIBUNY, HISTORIE
Bařica Stanislav 4 950 KONTROLA SMLUVNÍCH  DOKUMENTŮ
Hoferková Stanislava, JUDr. 4 950 TVORBA SMLUVNÍCH DOKUMNETŮ, PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Hubáček Pavel, Mgr. 2 420 DOTAČNÍ PORADENSTVÍ, DOTAČNÍ MANAGEMENT
Janát Jaromír, Ing. 4 950 NOVÉ WWW STRÁNKY, HASIČÁRNA A SDH, HASIČSKÉ AUTO
Michalík Marek, Ing. 1 540 NOVÉ WWW STRÁNKY, IT PORADENSTVÍ
Mikulincová Radmila. Mgr. 2 420 SBOR, ORGANIZOVÁNÍ AKCÍ, ŠKOLSTVÍ
Mizera Pavel 1 540 NOVÉ WWW STRÁNKY,  ORGANIZOVÁNÍ AKCÍ, IT PORADENSTVÍ
Němečková Barbora, Mgr. 2 420 ORGANIZOVÁNÍ AKCÍ, FOKLÓR, PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Polášková Věra, Mgr. 1 540 ZPRAVODAJ, FARNOST, ŠKOLSTVÍ, ORGANIZOVÁNÍ AKCÍ
Špiller Martin, Ing. Arch 2 420 ARCHITEKTONICKÉ A ÚZEMAŘSKÉ PORADENSTVÍ A PROJEKTOVÁNÍ , HASIČÁRNA, MÁRNICE
Šuranský Jaroslav 2 420 HASIČI, VÝPOMOC OBCI TECHNIKOU, SBĚR ŽELEZA
Zůfalá Věra 1 540 ORGANIZOVÁNÍ AKCÍ,

 

 

 1. výroční odměny resp. finančního daru za rok 2022 pro zaměstnance obce, účinkující a spolupracovníky obce
 2. koupi pozemků ( částice pozemků p.č.4554, p.č.4555 a p.č.4556 k.ú. Březolupy ) pod a nad plánovanou točnou na místní komunikaci Žleby o celkové výměře přibližně 400 m2 a výkupní ceně 500,- Kč/m2
 3. souhrnu posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 6/2022, 7/2022 a č. 8/2022
 4. hodnotu ekobodu ve výši 6,- Kč/ a výši poplatku za svoz popelnic bez úlev na rok 2023 ve výši 770,- Kč/ poplatníka
 5. změny rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 9/2022

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. plán inventur obecního majetku pro rok 2022
 2. kontrolní zprávy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva za rok 2022
 3. informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ), ZTV Čístré,  Dopravní stavby ( DS ) 2017 – MK a chodník Čístré,  textilie hala, hasičárna a vybavení hasičárna, nové www, optický kabel po obci, odpadové centrum, zámecký park,  využívání srážkových vod, prezentace přírodního dědictví Březolup  a Brezolup SK, Rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ, střešní nástavba ZŠ, BD Stará pošta II.etapa, Tréninkový sál + nástavba 2. NP šaten pro sportovce, kanalizace a opěrná zídka k Remíze, Sportovní areál ( dříve název tribuny+hřiště+dráha), Zajištění stability MK Horní Šraňky ( dříve název geologický průzkum svah MK spojnice Šraňky), Místní energetická koncepce MEK, Dopravní stavby 2021, kanalizace II.etapa, vodovod nad zámkem, Fotovoltaická elektrárna 2xBD, FVE ČOV, vodovod Nad uličkou truhlárna, sklad u bufetu haly
 4. záměr na směnu pozemků pod a za točnou na MK Horní Šraňky
 5. upřesnění příjemce dříve schváleného daru pro Ukrajinu
 6. dotační projekt na umístění fotovoltaických elektráren i na objekt haly, zdr. střediska, ZŠ a MŠ
 7. další veřejně přístupné zastupitelstvo   se předpokládá ve středu 19.10.2022 ( ustavující )   a dále v prosinci 2022 ( předpoklad 14.12.2022 )

 

 

Původní text zveřejněný 01.09.2022:

Program zasedání resp. pozvánka:  pozvanka_22_09_14

Nastavit upozornění
Upozornit na
2 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content