Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce Březolupy č. 4/2023

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 12.04.2023 od 17.00 hod., v zasedací místnosti na zámku ( Březolupy č.p. 90, II. nadzemní podlaží ).

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.04.2023 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z Přehledu usnesení a projednávaných bodů z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 12.04.2023.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Jednací řád Zastupitelstva obce Březolupy
 2. náplň kontrol finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce pro rok 2023
 3. realizaci projektu „Dětská skupina Březolupy – modulární stavba u MŠ“ s využitím podpory MPSV (výzva 31_22_045, Výzva Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb. … (Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, Zvýšení kapacity zařízení péče o děti)) s max. realizační cenou 26,0 mil Kč vč. DPH, z čehož 25,0 mil Kč bude financováno z podpory a neuznatelných 1,0 mil Kč, stejně jako financování v průběhu přípravy a stavby do obdržení podpory, bude financováno z rozpočtu obce Březolupy.
 4. zveřejnění záměru na úřední desce na směnu pozemků mezi Agrolstatem, Víno Blatel, apod. s obcí – v okolí PZČOV, v okolí skládky za pozemky v Chrástkách
 5. směnu pozemků v lokalitě Průmyslová zóna ČOV – část pozemku p.č. 4476 za část pozemku p.č. 4477, k.ú Březolupy dle GP 1343-21/2023
 6. Smlouvu č. UZSVM/BUH/1649/2023-BUHM o bezúplatném převodu s omezujícími podmínkami – pozemek p.č. 3580/11, k.ú. Březolupy s ÚZSVM
 7. Navýšení limitu pro uložení části obecních finančních prostředků o 15,0 mil Kč (celkem 40 + nově15 = 55,0 mil Kč) na spořící a terminovaný účet i u Raiffeisenbank dle dalšího rozhodnutí rady
 8. souhrn posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 01/2023 a č. 02/2023.
 9. podání žádosti o zařazení hradu Šarov mezi Národní kulturní památky
 10. záměr na Změnu č.2 územního plánu obce Březolupy
 11. záměr na rekonstrukci prostor bývalé lékárny pro aktuální krátkodobé potřeby ZŠ s přípravou na budoucí využití na nájemní bydlení
 12. změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 03/2023 zachycující rozhodnutí zastupitelstva z dnešního zasedání

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání
 2. informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV a kanalizace etapa, Bytový dům Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ),  ZTV Čístré,  Dopravní stavby ( DS ) 2017 – MK a chodník Čístré,  textilie hala, hasičárna a vybavení hasičárna, optický kabel po obci, odpadové centrum, zámecký park,  Rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ, střešní nástavba ZŠ, BD Stará pošta II.etapa, Tréninkový sál + nástavba 2. NP šaten pro sportovce, tribuny+hřiště+dráha, geologický průzkum svah MK spojnice Šraňky, Dopravní stavby 2021, vodovod nad zámkem, Fotovoltaická elektrárna ( FVE ) 2xBD, FVE ČOV, FVE 4+1 ( ZS, hala, MŠ, ZŠ+zámek ), vodovod Nad uličkou truhlárna, sklad u bufetu haly, oprava pomníku 2. sv.války
 3. záměr na úpravu věcného břemene pro potřeby obchodního domu Jednota
 4. předpokládaný termín dalšího veřejně přístupné zastupitelstvo ve středu 28.06.2023 a dále v září 2023 ( předpoklad 27.09.2023 )

 

 

 

Původní článek z 27.03.2023:

pozvánka ( program ) : pozvanka_23_04_12

Nastavit upozornění
Upozornit na
3 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content