Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Veřejná vyhláška

Krajský úřad Zlínského kraje oznamuje veřejné projednání územního rozvoje Zlínského kraje, které se uskuteční 23.07.2024 v 10:00.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu zahájil řízení o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále „A3 ZÚR ZK“), která bude vydána formou opatření obecné povahy, a zveřejňuje dokumentaci k veřejnému projednání.

Předmětem návrhu A3 ZÚR ZK je vymezení plochy pro vodní dílo Vlachovice (Vlára), jako vodního zdroje pro zásobování obyvatel pitnou vodou, včetně dalších nezbytných ploch a koridorů pro související stavby a doprovodná technická opatření ke snížení povodňových rizik a optimalizaci vodního režimu území v povodí řeky Vláry včetně ploch a koridorů pro umístění související veřejné infrastruktury a včetně ploch a koridorů potřebných při realizaci vodního díla, jako veřejně prospěšné stavby pod označením VD01 a plochy pro přírodě blízká opatření k omezení nedostatku vody ve vazbě na vodní dílo Vlachovice (Vlára), jako veřejně prospěšné opatření pod označením VD02. Zdůvodnění záměru je obsaženo v textové části odůvodnění projednávané dokumentace.

Ke stažení:

Návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje – Zlínský kraj (zlinskykraj.cz)

 

Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content