Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č.13/2016

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne v pátek 16.12.2016 od 17.00 hod. v zasedací místnosti na zámku (Březolupy č.p. 90).

 

Program zasedání resp. pozvánka ( 0,24 MB, .pdf ): http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_16_12_16.pdf

 

 

Doplnění článku z 29.12.2016:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.12.2016 byl ověřovateli ověřen. 

Počínaje zastupitelkstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách ( po ověření zápisu ověřovateli ) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodji bude nadále zachováno.

 

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 16.12.2016. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.      rozpočtové provizorium pro hospodaření obce pro období po 1.1.2017 do doby schválení nového rozpočtu obce pro rok 2017

2.      Obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č. 3/2016 o místních poplatcích

3.      koupi pozemku p.č. PK 2276/2 a p.č. PK 2276/1, k.ú. Březolupy, lokalita Zelnice s výkupní cenou max. 40,- Kč/m2

4.      podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova MMR ČR na rekonstrukci MK Dolní Šraňky

5.      podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova ZK a  Ministerstva zemědělství na rekonstrukci hřbitova ( chodník, veřejné osvětlení, mobiliář, hřbitovní zeď,… )

6.      Pravidla pro hospodaření č.2 se sociálním fondem obce Březolupy

7.      navýšení měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a to od 1.1.2017

8.      Protokol o předání a převzetí stavby „Polní cesty PC1a, PC1b, PC10 a PEO k.ú. Březolupy mezi Státním pozemkovým úřadem Uh. Hradiště a obcí Březolupy.

9.      vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování resp. profinancování investičních projektů v roce 2017, které získaly, resp. se ucházejí o podporu formou dotace resp. půjčky. Jedná se o realizaci akcí: Rekonstrukce místních komunikací a chodníků Březolupy – 2017 ( spoluúčast max. 4,0 mil. Kč ), rekonstrukce kabin TJ Březolupy ( spoluúčast max. 3,0 mil Kč ), Rekonstrukce hřbitova ( spoluúčast max. 3,0 mil Kč )

10.  plánovací smlouvu pro stavbu inženýrských sítí (ZTV) pro rodinné domy lokalita Čístré a pověřuje radu obce jejím dopracováním

11.  souhrn posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 7/2016 a č.8/2016

12.  změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 9/2016 zachycující rozhodnutí zastupitelstva z dnešního zasedání

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. stav investičních resp. dotačních a projekčních akcí

 

 

Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content