Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č.14/2017

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 08.02.2017 od 17.00 hod. v zasedací místnosti na zámku (Březolupy č.p. 90).

 

Program zasedání resp. pozvánka ( 0,23 MB, .pdf ): http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_17_02_08.pdf

 

DOPLNĚNÍ PROGRAMU č.1 – o bod č. 11 0,24 MB, .pdf ):  http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_17_02_08_doplneni_17_02_02.pdf

 

 

Na tomto zasedání se bude mimo jiné projednávat i rozpočet obce Březolupy na rok 2017  a předběžně také hospodaření obce a její příspěvkové organizace ( základní škola ) za rok 2016. 

 

Více informací k těmto dokumentům v jiném článku:

http://www.brezolupy.cz/www/index.php?option=com_content&view=article&id=5841:navrh-rozpotu-obce-bezolupy-na-2017&catid=49:uedni-deska&Itemid=57

 

 

Doplnění článku z 27.02.2017:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 08.02.2017 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 08.02.2017.

 

               Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

  1. rozpočet obce Březolupy na rok 2017
  2. prodej pozemku p.č. 2400/74, k.ú. Březolupy s min. cenou 40,- Kč/m2 a pověřuje radu obce resp. starostu s místostarostou k výběru osoby kupujícího systémem tzv. kdo dá více, např. obálkovou metodou
  3. koupi části pozemku p.č. 1684/3, k.ú. Březolupy, pod a vedle místní komunikace Čístré i se Zástavním právem smluvním
  4. zvolení pana Ivana ………………  přísedícím Okresního soudu v Uherském Hradišti pro období 2017 – 2021
  5. bezúplatné nabytí pozemků pozemková parc.č. 4734, parc.č. 4746 a parc.č. 4747 v k.ú. Březolupy, obec Březolupy, z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Březolupy na základě Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, včetně podmínek uvedených v Čl. IV. Smlouvy č. UZSVM/BUH/179/2017-BUHM
  6. souhrn posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 10/2016
  7. koupi scházejícího spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 5357 v k.ú. Březolupy v celkové  výši id.  ½ od spoluvlastníků pana Petra ………… (id. ¼ ) a paní Emilie  (id ¼), a to i samostatně od každého spoluvlastníka za kupní cenu max. 40,- Kč/m2 (k celku)   

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  1. předběžné hospodařením obce a ZŠ Březolupy za 2016
Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content