Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 17/2017

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 20.09.2017 od 17.00 hod. v zasedací místnosti na zámku (Březolupy č.p. 90).

 

Doplnění článku z 17.10.2017:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.09.2017 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 20.09.2017.

   Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. výpůjčku předmětné části pozemku p.č. KN 173/1, k.ú. Březolupy o výměře cca 40 m2 manželům Ladislavovi a Anně ???????, Březolupy č.p. ????
 2. kácení dřevin v rámci Revitalizace rybníku Hluboček a jeho okolí, Březolupy
 3. záměr na modernizaci systému s nakládání s odpady ( mojeodpadky.cz )
 4. záměr Technických sportů Březolupy, z.s., na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ubytovny v kempu  ( dotace 95%, program Rozvoj sociálního bydlení ) a příspěvek obce na financování realizace ve výši 500.000,- Kč  s podmínkou dalšího upřesnění záměru
 5. souhrn posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 6/2017
 6. rozšíření stávajícího systému podpory péče o důchodce formou příspěvku na odebírané služby od Charity  UH  i pro těžce zdravotně či mentálně postižené spoluobčany
 7. výroční odměny, resp. dary, za rok 2017 pro starostu, neuvolněné zastupitele, zaměstnance obce, účinkující a spolupracovníky obce
 8. zapojení své příspěvkové organizace ( Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace – 687 13 Březolupy 134, IČO 750 204 91 – dále jen ZŠ + MŠ Březolupy ) do projektu ÍMAP1 a MAP2, realizovanými městem Uherské Hradiště na území ORP Uherské Hradiště a souhlasí se svou finanční účasti na spolufinancování 5% spolupodílu na těchto projektech s tím, že konkrétní výše spolupodílu připadajícího na obec Březolupy bude propočtena v poměrné výši dle počtu žáků resp. dětí ZŠ + MŠ Březolupy.
 9. nákup kloubové sekačky s kabinou a vybavením pro zimní údržbu s cenou do 450.000,- Kč
 10. ztotožnění se ze závěry rady obce ( nesouhlas prodejem ) ve věci žádosti o koupi pozemku u skládky pro podnikatelský záměr pana Omelky
 11. záměr na přestěhování  knihovny do jiných prostor zdravotního střediska
 12. změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č.7/2017

 

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání
 2. stav investičních resp. dotačních a projekčních akcí: Z
 3. projednání zprávy Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva obce z kontroly 2017
 4. infok zřízení služebnosti pro částici pozemku 3571/1 pod garáží u RD č.p. 24
 5. Info o vystoupení pěveckého sboru Svatopluk pod záštitou obce Březolupy

 

 

 

Původní text :

 

Program zasedání resp. pozvánka  ( 0,25 MB, .pdf ):  http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_17_09_20.pdf

 

 

Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content