Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 18/2017

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne v pátek 15.12.2017 od 16.00 hod. v zasedací místnosti na zámku (Březolupy č.p. 90).

 

 

Doplnění článku z 04.01.2018:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2017 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 15.12.2017.

   Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.      rozpočtové provizorium pro hospodaření obce pro období po 1.1.2018 do doby schválení nového rozpočtu obce pro rok 2018

2.      prodej pozemků v zahrádkářské kolonii Čertoryje (pozemky v k.ú Březolupy p.č. 2400/79 a p.č. 3570/15 panu …, p.č. 2400/150 panu …….., p.č. 3570/14 manželům SJM ……. , p.č. 3570/29  manželům SJM ) s cenou 40,- Kč/m2   

3.      Obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Březolupy

4.      Obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č. 2/2017 o místních poplatcích

5.      plán inventur obecního majetku pro rok 2017

6.      poskytnutí půjčky ze sociálního fondu obce Březolupy zaměstnanci obce ( …………….. ) ve výši 50.000,- Kč

7.      záměr na polní cestu na Zlámanec a její zařazení mezi priority komplexních pozemkových úprav

8.      měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele od 1.1.2018

9.      vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování, resp. profinancování, investičních projektů v roce 2018, které získaly, resp. se ucházejí o podporu formou dotace resp. půjčky. Jedná se o realizaci akcí: Rekonstrukce místních komunikací a chodníků Březolupy – 2017 (spoluúčast max. 4,0 mil. Kč), rekonstrukce kabin SK Březolupy (spoluúčast max. 3,0 mil. Kč), Rekonstrukce hřbitova (spoluúčast max. 3,0 mil. Kč), Rekonstrukce víceúčelové haly (spoluúčast max. 3,0 mil. Kč), energetické opatření (zateplení) na zámku (spoluúčast max. 4,0 mil. Kč), sociální bydlení TS Březolupy (spoluúčast max. 2,0 mil. Kč)

10.  souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 8/2017 a č. 9/2017

11.  záměr na zřízení školských obvodů naší ZŠ a MŠ pro okolní obce (Svárov, Šarovy, Bohuslavice u Zlína)

12.  prodej starého vozu SDH Březolupy CAS Š706, SPZ  UH 44 90 Ing. Lukasi ………., za 51.501,- Kč

13.  změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č.10/2017 zachycující rozhodnutí zastupitelstva z dnešního zasedání¨

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání

2.      stav investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ZTV  Remíza, ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ), Chodníky Dopravní stavby ( DS )  2014 a poptávkový semafor,  Polní cesty, stromořadí a interaktivní prvky (PC+STR+IP)  Chrástka, energetické úspory na zámku, Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV Nad Uličkou a ZTV Čístré, hasičské vozidlo CAS, chodníky a opěrná zeď hřbitov, MK Dolní Šraňky, kompostéry 2017, WC v hale, DS 2017, parkoviště u hřbitova, podlaha + nouzáky + textilie hala, BUS Terminál, nádvoří zámku.

3.      úpravu principů pro zveřejňování záměrů na nakládání s majetkem obce, které podléhají schválení zastupitelstva obce a jsou přijímány na úrovní rady obce

4.      info ke konkurzu (06/2018) či potvrzení stávající ředitelky ZŠ + MŠ ve funkci

5.      info k zájmu o koupi nebo pronájem pozemku p.č. 5404, k.ú Březolupy

6.      info o pokutě od České energetické inspekce za pozdní zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy čtyř budov v celkové výši 4.500,- Kč

7.      info TS Březolupy k záměru na sociální bydlení

 

 

 

Původní text:

Program zasedání, resp. pozvánka  ( 0,25 MB, .pdf ):  http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_17_12_15.pdf

Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content