Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 20/2018

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 25.04.2018 od 17.00 hod. v zasedací místnosti na zámku (Březolupy č.p. 90).

 

Doplnění článku z 13.07.2018:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.04.2018 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 25.04.2018.

Zastupitelstvo obce schválilo:

  1. prodej části obecního pozemku p.č. 1 a také části pozemků p.č. 198/1 + 3531/5 ( každá z obou částí o výměře 13 m2, první nově p.č 1/4 u vjezdu do kempu, druhá nově p.č. 198/8 u vjezdu do parku za zdravotním střediskem ) firmě E.ON Distribuce, a.s. ( IČ: 28085400 ) pro výstavbu nových trafostanic E.Onu včetně schválení samotných kupních smluv
  2. zařazení do seznamu podpořitelných nemovitostí: výstavbu nového rodinného domu na pozemku p.č. 1689 ( kategorie III. ) a také demolici s následnou výstavbou RD na pozemku p.č. st. 475, 337/17 a 337/18 ( kategorie II. )
  3. náplň kontrolní činnosti kontrolního a finančního výboru zastupitelstva obce pro rok 2018
  4. záměr na společný projekt polní cesty a biokoridor na Nedachlebice včetně zařazení resp. aktualizace harmonogramu realizace společných zařízení komplexních pozemkových úprav a dokumentů se Státním pozemkovým úřadem v Uherském Hradišti o následném převzetí polní cesty a biokoridoru do majetku obce Březolupy.
  5. dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy pro obce Březolupy, Svárov, Šarovy, Bohuslavice u Zlína a Březnice jejíž činnost vykonává ZŠ+MŠ Březolupy a obvodu mateřské školy pro obec Březolupy a Šarovy jejíž činnost vykonává  ZŠ+MŠ Březolupy.
  6. souhrn posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 1/2018
  7. změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č.2/2018 zachycující rozhodnutí zastupitelstva z dnešního zasedání

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  1. stav investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ZTV  Remíza, ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ), Chodníky Dopravní stavby ( DS )  2014 a poptávkový semafor,  Polní cesty, stromořadí a interaktivní prvky (PC+STR+IP)  Chrástka, energetické úspory na zámku, Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV Nad Uličkou a ZTV Čístré, chodníky a opěrná zeď hřbitov, kompostéry 2017, WC v hale, DS 2017, podlaha + nouzáky + textilie hala, BUS Terminál, nádvoří zámku.
  2. termín dalšího veřejně přístupného zasedání zastupitelstva se předpokládá ve středu 27.06.2018 a dále v září 2018

 

 

 

 

Původní článek: 

 

Program zasedání, resp. pozvánka  ( 0,25 MB, .pdf ): http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_18_04_25.pdf

 

Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content