Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 22/2018

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 05.09.2018 od 17.00 hod. v zasedací místnosti na zámku (Březolupy č.p. 90).

 

Doplnění článku z 03.10.2018:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 05.09.2018 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 05.09.2018.

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

  1. směnu části obecního pozemku KN p.č. 236/2 o výměře asi 38 m² za část pozemku KN p.č. st. 478 o výměře asi 51 m² s umožněním vjezdu na p.č. st.478 ze zpevněné plochy p.č. 236/2.
  2. bezúplatný převod pozemku p.č. 3580/7 v k.ú. Březolupy Zlínského kraje do majetku obce Březolupy
  3. mimořádné odměny za rok 2018 pro starostu a neuvolněné zastupitele ve výši jedné běžné měsíční odměny za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce
  4. výroční odměny, resp. dary, za rok 2018 pro zaměstnance obce, účinkující a spolupracovníky obce
  5. souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 5/2018
  6. podání žádosti o dotaci na „Revitalizaci rybníka Hluboček a jeho okolí, Březolupy“ se 60% dotací z uznatelného základu

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  1. zprávu resp. informace o průběhu kontroly finančního a kontrolního výboru zastupitelstva
  2. informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ZTV  Remíza, ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ), Polní cesty, stromořadí a interaktivní prvky (PC+STR+IP)  Chrástka, energetické úspory na zámku, Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV Nad Uličkou a ZTV Čístré, chodníky a opěrná zeď hřbitov, kompostéry 2017, Dopravní stavby ( DS ) 2017, podlaha + nouzáky + textilie + sklep hala, BUS Terminál, nádvoří zámku, zdr. středisko ( knihovna, dílny, byty ), hasičárna.
  3. předpokládaný termín dalšího veřejně přístupného zastupitelstva ve čtvrtek 27.09.2018

 

 

 

 

 

PŮVODNÍ ČLÁNEK:

 

Program zasedání, resp. pozvánka  v aktuální podobě po doplnění č.1 ( 0,25MB, .pdf ):  

http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_doplneni_c1_18_09_05.pdf

 

 

 

Původní pozvánka: http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_18_09_05.pdf

 

 

 

 

 

 

Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content