Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 23/2018

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva č. 23/2018 obce Březolupy, proběhne ve čtvrtek 27.09.2018 od 17.00 hod. v zasedací místnosti na zámku, Březolupy č.p. 90.

 

Program je patrný z pozvánky: http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_doplneni_1__18_09_27.pdf

 

Doplnění článku z 28.11.2018:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.09.2018 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 27.09.2018.

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. rozpočtové provizorium pro hospodaření obce pro období po 1.1.2019 do doby schválení nového rozpočtu obce pro rok 2019
 2. plán inventur obecního majetku pro rok 2018
 3. a projednalo Zprávu č.1 o uplatňování územního plánu Březolupy v uplynulém období 08/2015 – 02/2018 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny ÚP v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písmeno b), § 47 odst. 5 a § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) v aktuálním znění a ustanovení §35 a § 84 odst. 2) písmeno y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění  a schvaluje pořízení změny č.2 územního plánu
 4. „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností“ mezi obcí Březolupy a Slováckým vodárnami, a.s., Uherské Hradiště v oblasti vodovodu a kanalizace.
 5. zařazení nemovitosti  ( pozemek p.č. 1998/1 ) de seznamu podpořitelných nemovitostí v rámci obecních dotací na výstavbu rodinného domu pod č. 04/2018 jako dostavba proluky
 6. souhrn posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 6/2018
 7. hodnotu ekobodu ve výši 10,- Kč  a poplatek za svoz popelnic bez úlev na rok 2019 ve výši 510,- Kč na poplatníka a rok
 8. změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č.7/2018 zachycující rozhodnutí zastupitelstva z dnešního zasedání

 

Zastupitelstvo bere na vědomí :

 1. Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání
 2. informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ZTV  Remíza, ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ), Polní cesty, stromořadí a interaktivní prvky (PC+STR+IP)  Chrástka, energetické úspory na zámku, Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV Nad Uličkou a ZTV Čístré, chodníky a opěrná zeď hřbitov, kompostéry 2017, Dopravní stavby ( DS ) 2017, podlaha + nouzáky + textilie + sklep hala, BUS Terminál, nádvoří zámku, zdr. středisko ( knihovna, dílny, byty ), hasičárna.
 3. předpokládaný termín dalšího veřejně přístupného zastupitelstva – ustavující ve středu 31.10.2018
Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content