Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mapování katastrálního území Březolupy

V rámci další fáze digitalizace zastavěné části našeho katastru byly v těchto dnech zahájeny práce na mapování našeho katastru etapou zjišťování hranic přímo v terénu

 

Pro zjednoušení jsem se ve spolupráci s pracovníky Katastrálím úřadu pokusil trochu jednodušším jazykem popsat,  co takovéto mapování přináší a na co je třeba se z vaší strany připravit:

 

Náhodně vybraná část při příjezdu od Zlína se zjišťování hranic pro nové mapování dočká letos, v dalších částech zastavěného území bude zjišťování hranic probíhat v příštím roce ( viz. mapa  – fialové (růžové ) části plán na  2018 ).

O zjišťování průběhu hranic  Vašich pozemků se dozvíte od katastrálního úřadu cca 1 měsíc předem s uvedením termínu ( datum a čas )  pochůzky přímo v terénu. Před touto pochůzkou je nutno, aby jste si, nejlépe ve spolupráci a ve shodě se sousedy, v terénu ujasnili a trvale označili (nejlépe železnými trubkami) vlastnické hranice Vašich pozemků, tak, jak si je pamatujete např. z posledního vašeho měření,  dle historické či nové domluvy ze sousedem ( např. plot je hranice, sloupek je hranice, roh domu či předzahrádky je hranice a podobně ). Toto vyznačení Vaší hranice dle toho, jak se domníváte, že vede, je důležité především u pozemků mimo RD a dvory jako jsou různé sady, záhumenky a podobně, kde se nedá chytnout záchytných bodů jako je podezdívka plotu či roh RD a pod.

 

Pracovníci katastrálního úřadu prosí také o ujasnění hranic rozdílných kultur v rámci Vašeho vlastnictví, jedná se hlavně o hranice mezi stavební parcelou a zahradou.

 

Při samotné pochůzce převezmou pracovníci katastrálního úřadu Vámi označené hraniční body, které označí v terénu barevným nástřikem, aby byly k nalezení měřícím oddílem katastrálního úřadu, který je v další fázi mapování následně zaměří s nejvyšší možnou přesností. Jedná se v podstatě o zpřesnění hranice. Pokud se na průběhu hranice se sousedy nedohodnete resp. nepůjde dle Vašeho prohlášení hranici zpřesnit nebo se jedná o hranici v terénu neznatelnou,  převezme se průběh hranic z platné mapy katastru nemovitostí dle původní dokumentace, nedojde tedy k jeho zpřesnění.

 

Vedle převzetí hraničních bodů, Vás také pracovníci případně upozorní ( zatím ústně s termínem nápravy do 6 měsíců) na nesoulad stavu v terénu s mapovým zákresem např. obvodu ( půdorysu ) Vašeho rodinného domu ( RD ) či jiné stavby ( různé garáže, kůlny a pod). Klasický případ je obdélníkový RD , který Vaši předci či obecně původní vlastníci třeba v šedesátých letech přistavěli do dvora do „L“, přístavbu mají třeba i zkolaudovanou, dokonce i zaměřenou geodetem, ale nedošlo k zápisu změny obvodu (přístavby)  do katastru nemovitostí. V tomto případě tedy pohledejte starou dokumentaci, kolaudaci a geometrický plán. Samozřejmě, že se stane, že nedohledáte ani měření, ani kolaudaci ani stavební dokumentaci na přístavbu. V tomto případě budete muset u komerčního geodeta zajistit geodetické zaměření objektu a na stavebním úřadě v Bílovicích, případně i u nás na OÚ Březolupy u stavební komise ( pan J. Andrýsek )  požádat o prohledání archívu. Pokud se nenajde žádný dokument ani zde, pak požádáte stavební úřad o dokolaudování objektu. Pokud se na pozemku nachází zcela nová stavba či větší přístavba, budete vyzváni k ohlášení k zápisu údajů o budově s listinami a geometrickým plánem na zaměření budovy.

 

Více informací k jednání se stavební úřadem zveřejní na naše požádaná paní vedoucí v dalším článku , případně jako doplnění tohoto článku.

 

Při pochůzce Vám pracovníci katastru zobrazí do náčrtů zjišťování hranic i vedlejší stavby, které nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí, jsou postavené na stavební parcele a plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní – rodin. domu. (vedlejší stavby s výměrou větší než 16 m2.) Tyto vedlejší stavby budou při měření zaměřeny a následně zobrazeny vnitřní kresbou na stavební parcele jako další prvek polohopisu v nové katastrální mapě po novém mapování.

 

Mnoho z vás narazí i na skutečnost, že máte připloceny nebo dokonce zastavěné i větší či menší kousky  obecních pozemků.   Vzhledem k volebnímu mezidobí uvedu pouze tolik – ponechejte funkční stávající stav, pozemek nadále běžným stávajícím způsobem používejte, pokud jej chcete řešit s obcí přednostně ( např. asi pozemky pod RD budete chtít řešit s obcí rychleji než připlocený pozemek v sadu ), dejte nám o této skutečnosti vědět ( písemně, či email ( obec@brezolupy.cz ) pokud možno včetně grafických podkladů ). Tam, kde předem vidíme ( pracovníci katastru nebo naše obec), že kolize s obecním pozemkem je závažnější, budu se snažit být přímo na pochůzce s pracovníky katastrálního úřadu a nastíním možná řešení. Jinak předpokládám, že zastupitelstvo obce se bude celou záležitostí problematických míst celkově zabývat někdy v září či prosinci 2019, kdy se seznámí se všemi vzorovými případy vzniklých z mapování našeho katastru a rozhodne, zda a které  obecní pozemky ( resp. vzorové případy ) se budou prodávat, darovat ( tj. např. souhlas s výše uvedeným zpřesnění hranice ), případně dávat do výpůjčky a podobně.

 

Snad jsem Vám těmito informacemi celou věc ještě více nezamotal a pomohl lépe pochopit probíhající mapování. Je důležité si uvědomit, že katastrální úřad  hlídá i Vaše pozemky resp. nemovitosti, aby jste se do budoucna vyhnuli např. sousedským sporům, ale třeba i problémům s bankou při žádosti o úvěr či pochybným „papírovým“ zcizením,  a že je potřeba, aby jste evidenci Vašeho majetku měli na katastrálním úřadě v pořádku.

 

ve spolupráci s pracovníku Katastrálního úřadu v Uherském Hradišti Ing. Petr Kukla, starosta obce

 

Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content