Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 4/2019

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva č. 4/2019 obce Březolupy, proběhne ve středu 24.04.2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti na zámku, Březolupy č.p. 90.

 

Program je patrný z pozvánky: http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_19_04_24.pdf

 

Doplnění článku z 23.05.2019:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.04.2019 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 24.04.2019.

 

            Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. odstranění plecháče (boudy) manželů Dudových na části pozemku p.č.3598/1, k.ú. Březolupy, a to do 30.06.2019 včetně vyklizení prostoru
  2. zpracování projektové dokumentace na odpadové centrum i s přestěhováním sběrného dvora z centra obce s vyčleněním 100.000,- Kč v letošním rozpočtu na tuto PD
  3. přípravu a podání žádosti o dotaci na revitalizaci + rozšíření Mižnického biokoridoru případně i dalších obdobných prvků s vyčleněním 200.000,- Kč v letošním rozpočtu na tento záměr
  4. souhrnu posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 1/2019
  5. navýšení stávajícího příspěvku 400.000,- Kč na rekonstrukci a přístavbu střelnice střeleckého klubu TS Březolupy o 100.000,- Kč
  6. posunutí zahájení prací na stavbě „Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí k.ú. Březolupy“ nejdříve až po potvrzení o financování ze strany SFŽP
  7. Schválení změny rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 2/2019 zachycující  rozhodnutí zastupitelstva z dnešního zasedání

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

  1. informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: stav informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ZTV  Remíza, ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ),  energetické úspory na zámku, Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV Nad Uličkou a ZTV Čístré, kompostéry 2017, Dopravní stavby ( DS ) 2017, podlaha + nouzáky + textilie + sklep hala, BUS Terminál, nádvoří zámku, zdr. středisko ( knihovna, dílny, byty ), hasičárna.
  2. termín dalšího veřejně přístupného zastupitelstva – předpoklad ve středu 26.06.2019  a dále v září (25.9.)
  3.  
Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content