Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 6/2019

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 25.09.2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti na zámku (Březolupy č.p. 90).

 

Program zasedání, resp. pozvánka :  http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_19_09_25.pdf

 

Doplnění článku z 25.10.2019:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.09.2019 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 25.09.2019.

 

            Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. navýšení rozpočtu na výkup pozemků v rámci Průmyslové zóny ČOV o 0,5 mil. Kč
 2. zařazení nemovitostí  (pozemek p.č. 267/31 pod číslem evidenčním 1/2019 a pozemek p.č. 241/9 pod číslem evidenčním 2/2019) de Seznamu podpořitelných nemovitostí v rámci obecních dotací na výstavbu rodinného domu, u obou  do III. kategorie
 3. výroční mimořádné odměny resp. dary za rok 2019 pro starostu a neuvolněné zastupitele.
 4. výroční odměny resp. dary za rok 2019 pro zaměstnance obce, účinkující a spolupracovníky obce
 5. souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 6/2019  a  č. 7/2019
 6. spolufinancování realizace stavby (akce)  „Šatny pro sportovce, Březolupy (1. etapa)“ z rozpočtu obce pro rok 2020 ve výši max. 3,0 mil Kč..
 7. změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č.8/2019 zachycující rozhodnutí zastupitelstva z dnešního zasedání

 

            Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. zprávu o průběhu kontroly finančního a kontrolního výboru zastupitelstva
 2. informace o činnosti rady od minulého veřejného zasedání
 3. informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ZTV Remíza, ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů (BDZO), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ), Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV Nad Uličkou a ZTV Čístré, kompostéry 2017, Dopravní stavby (DS) 2017,  nouzáky + textilie hala, BUS Terminál, zdr. středisko (knihovna, dílny, byty), hasičárna, nové www.
 4. termín dalšího veřejně přístupného zastupitelstva  – předpoklad ve středu 11.12.2019  a dále v únoru (předpoklad 12.02.2020)

 

Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content