Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

zastupitelstvo obce č. 8/2020

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 12.02.2020 od 17.00 hod. v zasedací místnosti na zámku (Březolupy č.p. 90).

 

 

Program zasedání, resp. pozvánka  http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_20_02_12.pdf

 

Doplnění článku z 06.04.2020:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.02.2020 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 12.02.2020.

 

            Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Rozpočet obce Březolupy na rok 2020
  2. Podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce nouzového osvětlení víceúčelové haly“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2020 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  3. Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 11/2019
  4. Výkup pozemků v rámci Průmyslové zóny ČOV (PZ_ČOV)  i v ochranném pásmu VN, potoka Březnice a podobně a deleguje konečné  rozhodnutí o ceně a rozsahu ochranného pásma na radu obce
  5. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a kterýmkoliv členem zastupitelstva obce.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  1. Informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů (BDZO), průmyslová zóna ČOV (PZ ČOV), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV (PIŘ_PZČOV),  Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV Nad Uličkou a ZTV Čístré,  Dopravní stavby (DS) 2017,  nouzáky + textilie hala, BUS Terminál, zdr. středisko (knihovna, dílny, byty), hasičárna, nové www, modernizace VO po obci, optický kabel po obci
  2. Termín dalšího veřejně přístupného zastupitelstva  – předpoklad ve středu 15.04.2020  a dále v červnu (předpoklad 24.06.2020) 

 

 

 

 

Původní text z 28.1.2020:

Na tomto veřejně přístupném zasedání se bude mimo jiné schvalovat i Rozpočet obce na 2020 včetně ZŠ+MŠ.

Návrh rozpočtu je zveřejněn v jiném článku

 

 

 

Jako doplnění návrhu rozpočtu dále zveřejňujeme:

1. Předběžný výsledek hospodaření obce Březolupy za 2019

http://2020.brezolupy.cz/files/Predbezny_vysledek_hospodareni_obce_Brezolupy_za_2019.pdf

 

2. Předběžný výsledek hospodaření ZŠ + MŠ za 2019 včetně fondů

http://2020.brezolupy.cz/files/ZS_MS_Predbezne_cerpani_k_31_12_2019.pdf

http://2020.brezolupy.cz/files/ZS_MS_fondy_+_ rozbor_HV_ k_31_12_2019.pdf

 

Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content