Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 9/2020

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 24.06.2020 od 17.00 hod. ve sklepě  víceúčelové haly (Březolupy č.p. 477, hlavní vchod).

 

Program zasedání, resp. pozvánka  http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_20_06_24.pdf

 

 

Doplnění článku z 20.07.2020:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.06.2020 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 24.06.2020.

 

            Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. závěrečný účet obce Březolupy za rok 2019 a celoroční hospodaření obce Březolupy za rok 2019 a to obojí bez výhrad
 2. účetní uzávěrku obce Březolupy za rok 2019
 3. rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ( IČ: 750 20 491 ): 15.000,- Kč fond odměn pro ŠJ, 369.314,44 Kč odvod do rozpočtu obce Březolupy
 4. záměr na směny zemědělských pozemků v rámci Průmyslové zóny ĆOV za pozemky obdělávané v lánu mimo PZČOV a to v poměru 1:2 (1 m2 pozemku PZČOV : 2 m2 pozemku mimo PZČOV) a zároveň schválení výkupů těchto ke směně vhodných pozemků mimo PZČOV o celkové výměře do 6 ha
 5. příspěvek na prodloužení vodovodního řadu u Restaurace U zámku za 115.000,-Kč
 6. plán kontroly finančního a kontrolního výboru v roce 2020
 7. úpravy rozpočtu obce z důvodu koronavirové krize a akcí předjednaných radou obce
 8. souhrn posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 1/2020  a  č. 2/2020
 9. pracovní podobu principů pro nabídku resp. zveřejnění záměru na prodej pozemků + příspěvků na zbudování síti k nim v rámci Průmyslové zóny ČOV
 10. upřesnění záměru povrchové nádoby pro zachování dešťové vody pro rodinné domy  s dotací pro rok 2021 ve výši 1.000,- Kč/ č.p.
 11. změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č.3/2020 zachycující rozhodnutí zastupitelstva z dnešního zasedání

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ), Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV Nad Uličkou a ZTV Čístré, Dopravní stavby ( DS ) 2017, nouzáky + scénické osvětlení + textilie hala, BUS Terminál, zdr. středisko ( knihovna, dílny, byty ), hasičárna a vybavení hasičárna, nové www, modernizace VO po obci, optický kabel po obci, biokoridor RBK 1598 I.etapa, biokoridor Mižnický žleb, odpadové centrum, zámecký park, kabiny SK
 2. termín dalšího veřejně přístupného zastupitelstva  – předpoklad ve středu 23.09.2020  a dále v prosinci ( předpoklad 16.12.2020 ) 

 

 

 

 

 

 

Původní text z 08.06.2020:

 

 

Na tomto veřejně přístupném zasedání se bude mimo jiné schvalovat i Závěrečný účet obce Březolupy za 2019.

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019 je zveřejněn v jiném článku

 

 

 

 

Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content