Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Volby do zastupitelstev krajů 2. a 3.října 2020

Informace k volbám do zastupitelstev krajů, které se budou konat 2. a 3. října 2020.

Oznámení o době a místě konání voleb: http://2020.brezolupy.cz/files/Veronika/Oznameni_o_volbach_2020.pdf

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je ve středu 30.9.2020 v 16.00 hodin!!

PŘENOSNÁ HLASOVÁCÍ SCHRÁNKA

Přenosnou hlasovací schránku lze objednat na Obecním úřadě Březolupy, tel. 572 580 116 a v den voleb u okrskové volební komise v místě konání voleb a to i telefonicky 572 580 138.

Grafické rozdělení volebních okrsků v obci Březolupy:  

alt

Nastavit upozornění
Upozornit na
1 Komentář
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Editor
3 let před

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat Obecní úřad Březolupy, tel. 572 580 116, obec@brezolupy.czmatrika@brezolupy.cz a ve dnech voleb okrskovou volební komisi – v sídle základní školy čp. 134, tel. 572 580 138, aby mu bylo umožněno hlasovat do přenosné hlasovací schránky.

Last edited 3 let před by Lucie Postavová
Skip to content