Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 12/2021

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 17.02.2021 od 17.00 hod. ve sklepě ve víceúčelové hale ( Březolupy č.p. 477, vstup hlavním vchodem ).

Doplnění článku z 08.03.2021:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.02.2021 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 17.02.2021.

            Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Rozpočet obce Březolupy na rok 2021
  1. Za účelem realizace malého projektu „Rybník Hluboček, společná prezentace přírodního dědictví Březolup a Brezolup, žadatel obec Březolupy, číslo výzvy 6/FMP/6c/I, N „, zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci s vyčleněnou celkovou částkou 34 962 EUR.
  1. Dokumenty zajišťující obci právo stavby II. nadzemního podlaží nad přízemní novostavbou kabin SK Březolupy,z.s,
  1. Zařazení nemovitosti  (rodinný dům č.p. 66) do seznamu podpořitelných nemovitostí ( kategorie tj. demolice nad 75% s výstavbou, příspěvek 115.000,- Kč) v rámci obecních dotací na výstavbu rodinného domu pod evidenčním č. 1/2021
  1. Navýšení výkupní ceny zemědělských pozemků k.ú. Březolupy obdělávaných v lánu pro potřeby dalších směn na 30 Kč/m2
  1. Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 9/2020

 

  Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  1. Informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů (BDZO), průmyslová zóna ČOV (PZ ČOV), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV (PIŘ_PZČOV), Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV Nad Uličkou a ZTV Čístré,  Dopravní stavby (DS) 2017 – MK a chodník Drahy a  Čístré,  nouzáky + scénické osvětlení + textilie hala, BUS Terminál, zdr. středisko (knihovna, dílny, byty), hasičárna a vybavení hasičárna, nové www, modernizace VO po obci, optický kabel po obci, biokoridor RBK 1598 I. + II.etapa, biokoridor Mižnický žleb, odpadové centrum, zámecký park, kabiny SK, střecha MŠ, využívání srážkových vod, márnice, prezentace přírodního dědictví Březolup  a Brezolup SK,
  2. Termín dalšího veřejně přístupného zasedání zastupitelstva se předpokládá ve středu 21.04.2021     a dále v červnu 2021 (předpoklad 30.06.2021)

 

 

Původní text z 25.1.2021:

Program zasedání, resp. pozvánka: pozvanka_21_02_17

Na zasedání se bude mimo jiné projednávat a schvalovat i návrh rozpočtu obce na 2021.

 

UPOZORNĚNÍ:

I únorové zasedání zastupitelstva  se z důvodu koronaviru  koná ve sklepě víceúčelové haly.

Nastavit upozornění
Upozornit na
5 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jaruš
3 let před

Nevím, první reakce se nezobrazila. Komentáře nějak nefungujou. Takže jen zopakuji, toto je od pana nicka plivnutí do tváře těm třem zaměstancům obce, kteří se snaží sníh odklízet. Sama bydlím nad kostelem. Když sněží, než sklidíte půl dvora, druhá je zasněžená. Možná by pan nick mohl pomoci. Tady nefunguje armáda. A že dřív byl opravdu sníh!! Toto je ještě sranda za posledncíh pár let. Styďte se. Věřím, že by vám obec i nějakou korunu zaplatila, pokud byste měl zájem vstát ve 4 hodiny třeba v sobotu a jít dobrovolně odklízet sníh. Lépe zadarmo a ukázat, jak to má fungovat!

nick
3 let před

Dnešní stav Drahů a obou uliček ( totální ledovka) je ukázkou neschopnosti starosty kontrolovat si své pracovníky. Hlavní cesta před jeho oknama byla posolená a na zbytku mu nezáleží.

Skip to content