Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 13/2021

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 14.04.2021 od 17.00 hod. ve sklepě ve víceúčelové hale ( Březolupy č.p. 477, vstup hlavním vchodem ).

Doplnění článku z 28.04.2021:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.04.2021 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 14.04.2021.

            Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
 2. resp. vyslovuje souhlas s investičním záměrem pro akci s názvem Rekonstrukce střechy budovy MŠ Březolupy, který bude předložen jako příloha žádosti o dotaci, výzva MF ČR VPS – 228 – 3 – 2021, podprogram 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí
 3. volí přísedící okresního soudu Uherské Hradiště pro další období: Ivan Šišák ( prodloužení pro další období ) a Bc. Petr Zourek ( nový přísedící )
 4. zařazení nemovitosti  ( demolovaný RD č.p. 396 ) do seznamu podpořitelných nemovitostí ( II. kategorie, ) v rámci obecních dotací na výstavbu rodinného domu pod evidenčním č. 3/2021
 5. zařazení nemovitosti  ( proluka parcela p.č. 241/8 ) do seznamu podpořitelných nemovitostí ( III. kategorie ) v rámci obecních dotací na výstavbu rodinného domu pod evidenčním č. 2/2021
 6. mimořádné prodloužení lhůty pro kolaudaci podpořené nemovitosti ( č. v seznamu 4/2018, proluka pč_1998_1 ) z důvodu koronaviru ( problém se zajištěním dodávek ) o 6+6 měsíců z 03.10.2021 na 03.10.2022
 7. „Koncepci rozvoje sportu obce Březolupy 2021-2034“
 8. plán kontroly finančního a kontrolního výboru v roce 2021
 9. souhrn posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 1/2021
 10. záměr na dotační modernizaci školních kuchyní a vnitřních prostor ZŠ a MŠ a jeho projektovou přípravu
 11. záměr na dotační výsadbu listnatých ( i ovocných ) dřevin v extravilánu obce
 12. změnu financování u akce biokoridor RBK 1595 I. i II. etapu z průběžného na konečné s uvedením dotačního příjmu ve výši 4,0 mil Kč do rozpočtu obce
 13. změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 2/2021 zachycující rozhodnutí zastupitelstva z dnešního zasedání

           Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ), Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV ZTV Čístré,  Dopravní stavby ( DS ) 2017 – MK a chodník Čístré,  textilie hala,  středisko ( knihovna, dílny, byty ), hasičárna a vybavení hasičárna, nové www, modernizace VO po obci ( úsek kemp-Koliba-zámek ), optický kabel po obci, biokoridor RBK 1598 Mižnický žleb I. + II.etapa, odpadové centrum, zámecký park, kabiny SK, střecha MŠ, využívání srážkových vod, márnice, prezentace přírodního dědictví Březolup  a Brezolup SK, BD Stará pošta II.etapa
 2. termín dalšího veřejně přístupného zasedání zastupitelstva se předpokládá ve středu 30.06.2021 a dále v září ( předpoklad 29.09.2021 )

 

 

 

 

Původní článek z 17.3.2021:

Program zasedání, resp. pozvánka: pozvanka_21_04_14

 

UPOZORNĚNÍ:

I dubnové zasedání zastupitelstva  se z důvodu koronaviru  koná ve sklepě víceúčelové haly.

Oproti původně předpokládanému terminu konání zastupitelstva je termín konání o týden dříve, děkujeme za pochopení.

Nastavit upozornění
Upozornit na
2 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content