Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 14/2021

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 30.06.2021 od 17.00 hod. ve sklepě ve víceúčelové hale ( Březolupy č.p. 477, vstup hlavním vchodem ).

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.06.2021 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 30.06.2021.

            Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Závěrečný účet obce Březolupy za rok 2020 s výrokem bez výhrad
 2. Účetní závěrku obce Březolupy za rok 2020
 3. Účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace (IČ: 750 20 491) ve výši 25.719,61 Kč do jejich fondů
 4. Vstup obce Březolupy do spolku Naše odpadky, z.s. (IČ:10722289) jako řádný člen spolku
 5. Směrnici obce pro nakládání s osobními údaji
 6. Nové cenové hladiny pro prodeje obecních pozemků od 1.7.2021
 7. Auditora Ing. Ivana Kučeru s.r.o. jako subjekt zajišťující přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
 8. Změny osoby kupujícího pozemku „810 ČOV“ v rámci PZ ČOV z pana Petra Hejdy na jeho KAVAwood s.r.o., Březolupy č.p. 544, IČO: 028 12 380
 9. Poskytnutí okamžité finanční výpomoci obcím na Hodonínsku a Břeclavsku postižených tornádem ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu obce a také nabídku bezplatné zápůjčky obecního strojního vybavení včetně strojníka (ausa, malotraktor, elektrocentrála) až do výše dalších 100.000,- Kč.
 10. Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 3/2021
 11. Dotační projekt Místní energetická koncepce včetně podání žádosti o dotaci
 12. Navýšení dotace pro místní spolky (KČT Chřibský lenochod o 7.500,- Kč, Autoklub  o 13.000,- Kč   a Technické sporty (střelecký klub o 75.000,- Kč)
 13. Změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 4/2021 zachycující rozhodnutí zastupitelstva z dnešního zasedání

 

         Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů (BDZO), průmyslová zóna ČOV (PZ ČOV), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV (PIŘ_PZČOV), Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV ZTV Čístré,  Dopravní stavby (DS) 2017 – MK a chodník Čístré,  textilie hala,  středisko (knihovna, dílny, byty), hasičárna a vybavení hasičárna, nové www, modernizace VO po obci (úsek kemp-Koliba-zámek), optický kabel po obci, biokoridor RBK 1598 Mižnický žleb I. + II.etapa, odpadové centrum, zámecký park, kabiny SK, střecha MŠ, využívání srážkových vod, márnice, prezentace přírodního dědictví Březolup  a Brezolup SK, rekonstrukce ŽŠ, Rekonstrukce a přístavba ZŠ,  MŠ, střešní nástavba ZŠ, BD Stará pošta II.etapa, malý sál II.NP kabin, kanalizace a opěrná zídka k Remíze
 2. Záměr na „Nové tribuny, tréninkové hřiště a sprinterské dráhy
 3. Termín konání dalšího veřejně přístupné zastupitelstva, které se předpokládá ve středu 29.09.2021 a dále v prosinci (předpoklad 15.12.2021)

 

 

Původní článek z 16.06.2021: 

Program zasedání, resp. pozvánka: pozvanka_21_06_30

 

UPOZORNĚNÍ:

Na červnovém veřejném zasedání zastupitelstva obce bude mimo jiné schvalován i:

 • závěrečný účet obce Březolupy za rok 2020
 • účetní závěrka obce Březolupy za rok 2020.

Podklady k těmto dvěma bodům jsou zveřejněny v jiném článku.

Nastavit upozornění
Upozornit na
2 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content