Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 15/2021

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 29.09.2021 od 17.00 hod. ve sklepě ve víceúčelové hale ( Březolupy č.p. 477, vstup hlavním vchodem ).

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.09.2021 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 29.09.2021.

            Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. průběh letošních březolupských hodů a dozvuků bez koronaomezení ze strany obce
 2. poskytnutí zálohy pořadateli letošních hodů ve výši až 30.000,- Kč a zajištění pokrytí ztrát z pořádání hodů.
 3. navýšení příspěvku pro TS Březolupy na Spolkové centrum u střelnice o 63.000,- Kč
 4. vánoční příspěvek pro obce postižené tornádem ve výši 50.000,- Kč
 5. příspěvek pro zemřelé a zraněné hasiče– výbuch v Koryčanech– v celkové výši 10.000,- Kč
 6. výroční mimořádné odměny resp. finanční dar za rok 2021 pro starostu a neuvolněné zastupitele.
 7. výroční odměny resp. finanční dar za rok 2021 pro zaměstnance obce, účinkující a spolupracovníky obce
 8. souhrn posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 5/2021
 9. delegování dalšího rozhodnutí o fotovoltaických elektrárnách ( FVE ) na střeše ČOV, bytového domu Stará pošta a bytového domu Místní hospodářství s předpokládanou realizací ve 2022 na rozšířenou radu obce
 10. změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 6/2021 zachycující rozhodnutí zastupitelstva z dnešního zasedání

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ), Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV Čístré,  Dopravní stavby ( DS ) 2017 – MK a chodník Čístré,  textilie hala,  středisko ( knihovna, dílny, byty ), hasičárna a vybavení hasičárna, nové www, modernizace VO po obci ( úsek kemp-Koliba-zámek ), optický kabel po obci, biokoridor RBK 1595 Mižnický žleb I. + II.etapa, odpadové centrum, zámecký park,  využívání srážkových vod, márnice, prezentace přírodního dědictví Březolup  a Brezolup SK, rekonstrukce ŽŠ, Rekonstrukce a přístavba ZŠ,  MŠ, střešní nástavba ZŠ, BD Stará pošta II.etapa, malý sál II.NP kabin, kanalizace a opěrná zídka k Remíze, tribuny+hřiště+dráha, geologický průzkum svah MK spojnice Šraňky, Místní energetická koncepce MEK,
 2. informace o probíhajících kontrolách finančního a kontrolního výboru zastupitelstva
 3. orientační vyšetření dětských pískovišť v Březolupech
 4. další veřejně přístupné zastupitelstvo  se předpokládá ve středu 15.12.2021  a dále v únoru 2022 ( předpoklad 09.02.2022 ).

 

 

Původní článek z 20.09.2021

Program zasedání, resp. pozvánka: pozvanka_21_09_23

Nastavit upozornění
Upozornit na
1 Komentář
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content