Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Rybník Hluboček, společná prezentace přírodního dědictví Březolup a Brezolup

Vítejte na infostránce ke společnému příhraničnímu projektu obcí Březolupy a Brezolupy z Fondu malých projektů.

 

V roce 2011 navštívil neohlášeně starosta obce Březolupy Petr Kukla starostku obce Brezolupy Jarmilu Hrúzovú. Od tohoto okamžiku začala spolupráce obou obcí a jejich občanů v podobě přátelských střetnutí v různých podobách. Uvedeme například vaření guláše, fotbalový zápas, volejbalový turnaj, setkání turistů, návštěva slováckých hodů, vánočního jarmarku či plesu ženáčou.

Zatím poslední aktivitou je tento projekt z roku 2021 v rámci příhraniční spolupráce v podobě prezentace přírodního dědictví našich obcí …

 

Předmět tohoto našeho projektu z Fondu malých projektů je zbudování  „vodního“ altánku a dvou  lávek přes potok jako stanovišť naučné stezky v okolí rybníka Hluboček. Výstupem  projektu jsou dále  cedule k těmto stanovištím, „propagační“ lavičky v centru obcí ( 1x ČR, 2x SR ), informační leták a webová prezentace. Třešničkou na dortu našeho projektu bude slavnostní otevření stezky, jehož součástí bude i prezentace  výstupů projektu návštěvníkům z Brezolup, které je plánováno na sobotu 16.10.2021.

B C A

Trasa naučné stezky kolem rybníka Hluboček je patrna z mapky. Stanoviště „A“ a „B“ jsou dřevěné lávky překonávající obtočný kanál rybníka, stanoviště „C“ je pak atraktivní vodní altán s přístupovým molem, který umožňuje pozorování a zkoumání fauny a flóry nad hladinou, na hladině ale i pod hladinou dále od břehu. Na každém ze tří stanovišť je umístěna informační cedule, které si zde můžete prohlédnout ve formátu .pdf po kliknutí na náhled ( z leva cedule „A“, „B“ a „C“ ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupem projektu je také informační letáček, který bude v počtu po 500 ks distribuován na české i slovenské straně obcemi a přes různá infocentra v jejich okolí. Letáček si můžete prohlédnout ve formátu .pdf  po kliknutí na náhled a v případě vaší potřeby je beze změny volně šiřitelný. Text z tohoto letáčku tvoří také základ textu uveřejněného níže na tomto webu.

 

 

Ve svých centrech obce také umístily propagační lavičky projektu, dvě na slovenské straně a jednu na české.  Na fotografii zachyceny lavičky v Brezolupech ( bude doplněno nejpozději k 16.10.2021 ). Jak vypadají  „opěrky“ propagačních laviček  podrobněji záměrně nezveřejníme, budete si je muset najít, třeba si na ně i pohodlně sednout a přečíst přímo v obcích na svých stanovištích. Napovíme, že v Brezolupech hledejte v okolí fotbalového hřiště, v Březolupech pak  v parku za zdravotním střediskem.

 

Historicky byla obnova březolupského rybníka Hluboček s téměř 3 hektarovou vodní plochou povolena v roce 1952 tehdejším Okresním národním výborem Uherské Hradiště Místnímu národním výboru (MNV) Březolupy. Řádově v roce 1992 – 1993 bylo zahájeno odbahnění rybníka, zrealizována byla přibližně 1/3 plochy a pro nedostatek financí byly práce ukončeny. Celkového odbahnění jako i revitalizace včetně okolí se rybník dočkal až v roce 2019 – 2020, kdy vedle samotného rybníka vznikla i horní a dolní tůň resp. mokřad.

V okolí rybníka rostou významnější víceleté dřeviny jako je dub, topol, olše, některé starší vrby byly upraveny jako torza. Z vybraných kusů rozpadajících se dřevin se u horní tůně nachází historicky první březolupské broukoviště, jako pokračující útočiště saproxylických druhů hmyzu.

Rybník je, dle druhového doporučení ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny, v současné době zarybněn, navíc přitažlivým způsobem nabízí i rekreační koupání a odpočinek na jeho břehu. Březolupský rybník je oficiální součástí rybářského revíru Moravského rybářského svazu, z.s. Brno, základní organizace Uherské Hradiště, místní skupiny Březolupy.

Zajímavým prvkem rybníka je také ostrůvek osazený dřevinami, který obklopen vodou skýtá bezpečnější útočiště např. při hnízdění ptáků, ale také pro jinou faunu či flóru. O třech zde umístěných kamenech koluje legenda, že je „vyvrhl“ ledovec, který se v pradávnu valil hlubočským údolím.

V bezprostřední blízkosti rybníka Hluboček nad střelnicí se nachází malebný kout přírody s názvem Významný krajinný prvek “Lom Chrástka“, který opečovává místní nezisková organizace ORCHIS 2003, z.s.. I zde je zajímavá flóra a fauna a jak název VKP napovídá, tak se jedná o původní lom, ve kterém se těžil v padesátých letech minulého století pískovec horší kvality pro stavební účely.

Nad rybníkem Hluboček byla státním podnikem Lesy ČR v roce 2021 zbudována malá vodní nádrž o rozloze vodní plochy přibližně 1 hektar. I toto vodní dílo má pro obec Březolupy významnou protipovodňovou funkci a samozřejmě i v oblasti zadržování vody v krajině a místní flóry či fauny.

Severně od rybníka se nacházejí odhadem až 100 leté smrky, které vypovídají o dobré kvalitě životního prostředí v okolí rybníka jako i celém „hlubočském“ údolí.

Bobr evropský v minulých letech svojí aktivitou významně ovlivnil rovnováhu rybníka Hluboček. Opětovně se v Březolupech objevil někdy v roce 2005, v jednu dobu zde byla aktivní rodinka čítající pět kusů, tedy rodiče a tři potomci. Bobři, vedeni svými pudy ochránit si „svoji“ vodu, místy narušili hráze, přehradili obtok, rybniční dno se začalo více zanášet a začalo hrozit také protržení hráze po návalových deštích. Pro uklid

nění situace dokonce obec Březolupy od Krajského úřadu ve Zlíně získala v novodobé historii jedno z prvních povolení v republice na odstřel resp. odchyt zákonem chráněných bobrů. V oblasti odstřelu následně obec spolupracovala s místním mysliveckým sdružením, co se týká odchytu, pak se zapůjčenými klecemi spolupracovala s univerzitou z Olomouce, kdy odchycení bobři byli přesunuti do jiných lokalit, případně pitváni pro jejich další zkoumání. Konečné řešení ovšem přineslo až zpevnění a proložení hrází železnou kari sítí, geotextílií resp.

lomovým kamenem tak, aby zde mohl bobr s námi žít a přitom nás již svou činností neohrožoval.

Rybník a navazující tůně resp. mokřady zajišťují také významnou protipovodňovou funkci nad obcí Březolupy.  Mokřadní plochy nad horní a pod dolní hrází s různou úrovní vodního sloupce s okolní udržovanou luční plochou s výsevem malokarpatské travní směsi jsou také velmi přitažlivými pro pestrou flóru a faunu.

 

V mokřadech a nově revitalizovaném rybníce objevíte množství vážek, šídel, šidélek, motýlice, motýli

 

 

babočky, perleťovce, modrásky, okáče, otakárka ovocného. Z obojživelníků můžete narazit na druhy jako jsou skokani skřehotaví, ropuchy obecné, užovky obojkové, z ptáků pak konipas bílý, pisík obecný, potápka malá, lyska černá i kachna divoká s vyváděnými mláďaty. Mokřady s blátivými okraji velmi přitahují jiřičky a vlaštovky. Po okrajích rybníka a mokřadů se objevuje další zajímavá flóra – kyprej vrbice, vrbovka malokvětá, divizna černá, lnice květel, bez chebdí, zvonek kopřivolistý, ve vodě pak lakušník, orobinec, ostřice, rdesno obojživelné.

Příroda je zde zabydlená a líbí se jí tu … .

 

Fotografie RNDr. Lubomír Pospěch a obec Březolupy,

text RNDr. Lubomír Pospěch, Mgr. Miriam Poliačiková a Ing. Petr Kukla,

grafika a výroba Ota Jagoš,

web obec Březolupy.

 

 

Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content