Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Příjem žádostí o kotlíkové dotace od 14. června 2022

Program na výměnu zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje, prostřednictvím něhož je možné zažádat o kotlíkové dotace, vyhlásil Zlínský kraj.

Datum zahájení příjmu formulářů Žádostí o poskytnutí dotace: 14. 6. 2022 od 8:00 hod.

Datum ukončení příjmu formulářů Žádostí o poskytnutí dotace: 31. 8. 2022 v 17:00 hod.

Datum a čas přijetí elektronického formuláře žádosti není rozhodující pro stanovení pořadí žádosti.

 

„Podporována bude výměna kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy v rodinných domech, bytových jednotkách v bytových domech a nově, za splnění určitých podmínek, také v rekreačních objektech. Výměna může být realizována nejdříve od 1. ledna 2021 a žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, v níž dochází k výměně, musí v ní bydlet a splňovat podmínku nízkopříjmové domácnosti,“ informoval náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za oblast dotací. Průměrný čistý příjem na osobu a rok každého z členů domácnosti, kteří žijí v nemovitosti, v níž se kotel mění, nesmí překročit v roce 2020 částku 170 900 Kč. Výjimku pro dokládání příjmů tvoří domácnosti tvořené výhradně starobními či invalidními důchodci 3. stupně, žadateli, kteří pobírali dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení, a nezletilými žadateli nebo studenty denního studia do 26 let.

 

Zájemci o dotaci mohou požádat až o 95 % nákladů na výměnu neekologického kotle za tepelné čerpadlo s dotací nově až 180 000 Kč, kotel na biomasu (automatický i ruční) s dotací až 130 000 Kč nebo plynový kondenzační kotel s dotací až 100 000 Kč. Vzhledem k aktuální geopolitické situaci je omezení získání dotací na plynový kondenzační kotel, kdy bude dotace vyplacena jen v případě, že zájemci kotel vyměnili do 30. dubna 2022 nebo doloží závaznou objednávku na plynový kondenzační kotel vystavenou k tomuto datu.

 

Aktuální informace jsou uvedeny na stránkách včetně dokumentů ke stažení :

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz) 

KOTLÍKOVÉ DOTACE OP ŽP – Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz)

 

 

Zlínský kraj nabízí bezplatnou pomoc při přípravě Žádosti o poskytnutí podpory a Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu v Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje.

 

KONTAKT NA MAS ( Místní akční skupinu ) : 

kontaktní osoba: Veronika Hubáčková

telefon: 572 580 116

e-mail: matrika@brezolupy.cz

adresa: Březolupy 90, 687 13

 

Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content