Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce Březolupy č. 1/2022

Ustavující veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 19.10.2022 od 17.00 hod., ve víceúčelové hale ( Březolupy č.p. 477, hlavní sál )

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.10.2022 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 19.10.2022.

Zastupitelstvo obce:

 1. Stanovilo počet volených místostarostů: jeden místostarosta
 2. Stanovilo počet členů rady obce: 5 členů
 3. Určilo funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni: funkce starosty
 4. Schválilo volební řád pro volbu starosty, místostarosty a radních obce Březolupy

 

 1. Zvolilo

starostu                ing. Petra  K u k l u                         nar. 13.09.1970

místostarostu    ing. Radka  B e r e c k u                   nar. 23.10.1970

 

a další členy obecní rady :

JUDr. Stanislavu  H o f e r k o v o u     nar. 02.11.1958

Mgr. Pavla  M i z e r u                              nar. 24.10.1985

ing. Jaromíra  J a n á t a                         nar. 09.07.1965

 

 1. Schválilo zřízení finančního a kontrolního výboru a zvolilo Mgr. Pavla Hubáčka jako předsedu finančního výboru a Ing. Marka Michalíka jako předsedu kontrolního výboru zastupitelstva obce.
 2. Schválilo a vydalo jednací řád zastupitelstva obce Březolupy
 3. Schválilo podání žádosti o dotaci „SO 01.1 Rekonstrukce MK Čístré, Březolupy“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2023 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul Podpora obnovy místních komunikací
 4. Schválilo, na základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c) a odst. 5) písmeno a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písmeno y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění, stanovení pana ing. Petra Kukly, starosty obce, určeným zastupitelem pro územní plánování.
 5. Schválilo výši měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 6. Bere na vědomí předpokládaný termín konání dalšího veřejného zasedání zastupitelstva: středa 14.12.2022 od 17.00 na zámku č.p. 90
 7. Bere na vědomí termín konání 1. schůze rady obce: středa 02.11.2022 od 17.00 na zámku č.p. 90

 

 

Původní text z 10.10.2022:

Program zasedání resp. pozvánka:  pozvanka_22_10_19_ustavujici

Nastavit upozornění
Upozornit na
2 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content