Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce Březolupy č. 2/2022

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 14.12.2022 od 17.00 hod., v zasedací místnosti na zámku ( Březolupy č.p. 90, II. nadzemní podlaží )

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2022 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 14.12.2022.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy „o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“
  2. jmenování členů kontrolního (David Faltýnek a Bc. Petr Hromeček) a finančního (Ing. Miroslava Batoušková a Jana Mašková) výboru zastupitelstva obce
  3. radní Stanislavu Hoferkovou jako zástupce obce zástupce v Honebním společenstvu Březolupy (HS), místostarostu Ing. Radka Berecku jako zástupce obce v Místní akční skupině Dolní Poolšaví (MASDP) a starostu Ing. Petra Kuklu jako zástupce obce v Regionu Za Moravú (RZM), ve Svazu měst a obcí ČR (SMO), ve Sdružení místních samospráva ČR (SMS), ve Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV), ve Sdružení měst a obcí Východní Moravy (SMOVM) a na valných hromadách společností s podílem obce (např. Slovácké vodárny a kanalizace UH)
  4. Výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí či výborů od 1.1.2023
  5. souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce. Jmenovitě se jedná o tyto zastupitele: Batoušková Miroslava,Ing., Berecka Radek, Ing, Faltýnek David,  Hoferková Stanislava, JUDr.,  Hromeček Petr, Bc., Hubáček Pavel, Mgr.,  Janát Jaromír, Ing.,  Jančara Zdeněk, Kukla Petr, Ing.,  Mašková Jana, Michalík Marek, Ing., Mikulincová Radmila, Mgr., Mizera Pavel, Mgr., Němečková Barbora, Mgr. a Šuranský Jaroslav.
  6. souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 10/2022, 11/2022, 12/2022 a č. 13/2022
  7. uložení části obecních finančních prostředků do celkové výše 40 mil Kč na spořící a terminovaný účet i u Reiffeisen banky dle dalšího rozhodnutí rady

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  1. informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV a kanalizace etapa, Bytový dům Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ),  ZTV Čístré,  Dopravní stavby ( DS ) 2017 – MK a chodník Čístré,  textilie hala, hasičárna a vybavení hasičárna, optický kabel po obci, odpadové centrum, zámecký park,  využívání srážkových vod, prezentace přírodního dědictví Březolup  a Brezolup SK, Rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ, střešní nástavba ZŠ, BD Stará pošta II.etapa, Tréninkový sál + nástavba 2. NP šaten pro sportovce, kanalizace a opěrná zídka k Remíze, tribuny+hřiště+dráha, geologický průzkum svah MK spojnice Šraňky, Místní energetická koncepce MEK, Dopravní stavby 2021, vodovod nad zámkem, Fotovoltaická elektrárna 2xBD, FVE ČOV, FVE ZS, hala, MŠ a ZŠ, vodovod Nad uličkou truhlárna, sklad u bufetu haly, kolumbárium 1. a 2.etapa
  2. personální obsazení: šéfredaktor zpravodaj a pro záležitosti obecních lesů po 1.1.2023
  3. termín dalšího veřejně přístupného zastupitelstva, který se předpokládá ve středu 08.02.2023 (01.02.2023 neveřejné předjednání rozpočtu) a dále v dubnu 2023 (předpoklad 12.04.2023)

 

 

 

Původní text zveřejněný 7.12.2022:

pozvánka ( program  – aktualizace programu dne 09.12.2022 ): pozvanka_22_12_14

Nastavit upozornění
Upozornit na
2 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content