Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce Březolupy č. 3/2023

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 08.02.2023 od 17.00 hod., v zasedací místnosti na zámku ( Březolupy č.p. 90, II. nadzemní podlaží ).

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 08.02.2023 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 08.02.2023.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Rozpočet obce Březolupy na rok 2023 a jako závazný ukazatel stanovuje odvětvové třídění rozpočtové skladby
  2. Nové cenové hladiny pro prodej obecních pozemků s účinností od 01.02.2023
  3. Prodej částice pozemku p.č. 3495/2, k.ú Březolupy o výměře 19 m2 pod trafo EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno před vjezdem do areálu horního statku s cenou 720,- Kč/m2
  4. Prodej částice pozemku p.č. 157/13, k.ú. Březolupy o výměře max. 6,0 m2 před RD Březolupy č.p. 66 panu Tomášovi Kadlčkovi, Hošťáky 70, Nivnice, nar. 10.01.1993 s cenou 720,- Kč/m2
  5. Místní energetickou koncepci obce Březolupy
  6. Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 14/2022 a č. 15/2022
  7. Záměr na směnu pozemku v PZČOV (část pozemku 4476 za 4477) s panem Kopčilem a pověřuje radu obce k přípravě dalších podkladů pro tuto směnu
  8. Záměr na směnu pozemků mezi Agrolstatem, Blatínií, VínoBlatel, apod. s obcí – v okolí PZČOV v poměru 1:2, v okolí skládky v poměru 1:7,5 – a také pro potřeby směny z ÚZSVM za pozemek v parčíku na Spodní Kozině a pověřuje radu obce k přípravě dalších podkladů pro tuto směnu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  1. Informace o stavu investičních, resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV a kanalizace etapa,     Bytový dům Za ohradů (BDZO), průmyslová zóna ČOV (PZ ČOV), Podnik. inkubátor řemesel    v rámci průmyslové zóny ČOV (PIŘ_PZČOV),  ZTV Čístré,  Dopravní stavby (DS) 2017 – MK    a chodník Čístré,  textilie hala, hasičárna a vybavení hasičárna, optický kabel po obci, odpadové centrum, zámecký park,  využívání srážkových vod, prezentace přírodního dědictví Březolup a Brezolup SK, Rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ, střešní nástavba ZŠ, BD Stará pošta II.etapa, Tréninkový sál + nástavba 2. NP šaten pro sportovce, tribuny+hřiště+dráha, geologický průzkum svah MK spojnice Šraňky, Místní energetická koncepce MEK, Dopravní stavby 2021, vodovod nad zámkem, Fotovoltaická elektrárna 2xBD, FVE ČOV, FVE ZS, hala, MŠ a ZŠ ( tzv. FVE 4+1 ), vodovod Nad uličkou truhlárna, sklad u bufetu haly, kolumbárium 1. a 2.etapa
  2. Termín dalšího veřejně přístupného zasedání zastupitelstva se předpokládá ve středu 12.04.2023 a dále v červnu 2023 (předpoklad 28.06.2023)

 

 

Původní článek z 25.01.2023:

pozvánka ( program ) : pozvanka_23_02_08

Mimo jiné zde bude schvalován i rozpočet obce Březolupy pro rok 2023 .

Nastavit upozornění
Upozornit na
2 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content