Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce Březolupy č. 5/2023

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 28.06.2023 od 17.00 hod., v zasedací místnosti na zámku ( Březolupy č.p. 90, II. nadzemní podlaží ).

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28.06.2023 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z Přehledu usnesení a projednávaných bodů z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 18.06.2023.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Závěrečný úče obce Březolupy za rok 2022 s přijetím jednoho nápravného opatření, jinak bez výhrad
  2. Účetní závěrku obce Březolupy za rok 2022
  3. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace (IČ: 750 20 491) v celkové výši +451.585,68 Kč a účetní závěrku této ZŠ a MŠ Březolupy za 2022 a to bez výhrad
  4. Pravidla pro hospodaření č.4 se sociálním fondem obce Březolupy
  5. Směnnou smlouvu na směnu pozemků mezi Agrolstatem,VínoBlatel s obcí – v okolí průmyslové zóny ČOV, v okolí skládky za pozemky v Chrástkách včetně zřízení věcného břemene pro přístup k novým pozemkům v Chrástkách
  6. Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 04/2023.
  7. Záměr na vybudování discgolfu v parku za zdravotním střediskem s cenou do 150.000,- Kč
  8. Změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 05/2023 zachycující rozhodnutí zastupitelstva z dnešního zasedání

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  1. Informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV a kanalizace etapa, Bytový dům Za ohradů (BDZO), průmyslová zóna ČOV (PZ ČOV), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV (PIŘ_PZČOV),  ZTV Čístré,  Dopravní stavby (DS) 2017 – MK a chodník Čístré, hasičárna a vybavení hasičárna, optický kabel po obci, odpadové centrum, zámecký park,  Rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ, střešní nástavba ZŠ, gastro ZŠ, gastro MŠ, BD Stará pošta II.etapa, Tréninkový sál + nástavba 2. NP šaten pro sportovce, tribuny+hřiště+dráha, geologický průzkum svah MK spojnice Šraňky, Dopravní stavby 2021, vodovod nad zámkem, Fotovoltaická elektrárna (FVE) 2xBD, FVE ČOV, FVE 4+1 (ZS, hala, MŠ, ZŠ+zámek), vodovod Nad uličkou truhlárna, oprava pomníku 2. sv.války, Dětské skupina Březolupy – modulární stavba u MŠ (DěS Březolupy), oranžové dětské hřiště ČEZ, Rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a topení na MŠ (TZB MŠ).
  2. Předpokládaný termín další veřejně přístupné zastupitelstva a to ve středu 27.09.2023 a dále v prosinci 2023 (předpoklad 13.12.2023)

 

 

Původní text ze 7.6.2023:

program rep. pozvánka:  pozvanka_23_06_28

 

Na programu je mimo jiné i :

Schválení závěrečného účtu obce Březolupy za rok 2022

Schválení účetní závěrky obce Březolupy za rok 2022

Více info k těmto bodům v jiném článku.

 

Nastavit upozornění
Upozornit na
2 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content