Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Příjem žádostí o kotlíkové dotace od 12. září 2023

Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje II byl vyhlášen dne 30.06.2023.

Datum zahájení příjmu formulářů Žádostí o poskytnutí dotace: 12.09.2023 od 8:00 hod.

Datum ukončení příjmu formulářů Žádostí o poskytnutí dotace: 30.08.2024 do 13:00 hod.

 

Žádost se vyplňuje elektronicky. Před samotným vyplněním elektronického formuláře je potřeba se zaregistrovat, následně žádost vyplnit a elektronicky odeslat. Po tom, co žadatel obdrží potvrzení o odeslání žádosti, žádost vytiskne, podepíše a spolu s přílohami doručí listinnou podobu žádosti osobně, poštou nebo do datové schránky Zlínského kraje do 10ti kalendářních dnů.

 

Přihlášení – Portál občana – Kotlíkové dotace (kr-zlinsky.cz)

 

O dotaci si mohou žádat vlastníci nebo spoluvlastníci:

  • rodinných domů,
  • bytů v bytových domech,
  • rekreačních objektů, ve kterých žadatel o dotaci trvale bydlí; žadatel je povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu.

Domácnosti mohou získat dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu ve výši až 95 %, a to maximálně:

  • 180 000 Kč výměnou za tepelné čerpadlo,
  • 130 000 Kč výměnou za kotel na biomasu – ruční nebo automat.

Nárok na kotlíkovou dotaci mají domácnosti, ve kterých:

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidními důchod 3. stupně,
  • žadatel nebo jiný člen domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Dotaci lze získat pouze na výměnu realizovanou od 1. ledna 2021 a musí být realizována  do dvou let od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, max. do 30. 9. 2026.

 S přípravou formuláře Žádosti a následně se Závěrečnou zprávou a vyúčtováním projektu Vám mohou pomoci na svém území místní akční skupiny Zlínského kraje, eventuálně ve městech Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín pracovníci městských úřadů. Mapu a kontakty na místní akční skupiny a okresní města naleznete ZDE.

V případě, že potřebujete poradit s novým typem zdroje vytápění, obraťte se na Energetickou agenturu Zlínského kraje o.p.s., kontaktní e-mail: info@eazk.cz, telefon: 577 043 940. Pracovníci energetické agentury vám poskytnou  bezplatné poradenství. 

 

OPŽP 2021 – 2027 NÍZKOPŘÍJMOVÍ vyhlášení Programu 2023 – Zlínský kraj (zlinskykraj.cz)

Další vlna kotlíkových dotací. Příjem žádostí začne v září – Zlínský kraj (zlinskykraj.cz)

 

                     

Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content