Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce Březolupy č. 7/2023

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 13.12.2023 od 17.00 hod., v zasedací místnosti na zámku ( Březolupy č.p. 90, II. nadzemní podlaží ).

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.12.2023 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z Přehledu usnesení a projednávaných bodů z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 13.12.2023.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. souhlas s realizací projektu: Dětská skupina Březolupy-Modulární stavba u MŠ, v rámci programu: Národní plán obnovy, Číslo výzvy: 31_22_045, Název výzvy: Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor, žádost o podporu předkládána pod hash kódem: 1Y32cLP, s plánovanými celkovými výdaji 35,0 mil Kč vč. DPH. Zastupitelstvo Obce Březolupy dále souhlasí se závazkem k předfinancování tohoto jedno-etapového projektu v celé jeho výši, včetně nezpůsobilých výdajů, a to z vlastních zdrojů.
 2. navýšení měsíčních odměn pro neuvolněné zastupitele a členy výborů a komisí zaokrouhleně o 10% a to od 01.01.2024
 3. aktualizaci Obecně závazných vyhlášek obce Březolupy o místních poplatcích (01 za obecní systém odpadového hospodářství; 02 z pobytu; 03 za užívání veřejného prostranství; 04 ze psů) s účinností od 01.01.2024
 4. souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 08/2023 a č. 09/2023
 5. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ÚZSVM ve prospěch obce Březolupy na pozemku p.č. 3575/134 k.ú. Březolupy  v rámci ukončené stavby „Březolupy – vodovodní řad III.-1“ dle GP č. 1455-22/2023 z 27.11.2023
 6. změnu termínovaných vkladů z měsíčních na šestiměsíční
 7. zbudování dětského minidopravního hřiště u MŠ s dotací z MAS DP

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání
 2. kontrolní zprávy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva za rok 2023
 3. informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV a kanalizace etapa, Bytový dům Za ohradů (BDZO), průmyslová zóna ČOV (PZ ČOV), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV (PIŘ_PZČOV), ZTV Čístré, Dopravní stavby (DS) 2017 – MK a chodník Čístré, textilie hala, hasičárna, optický kabel po obci, odpadové centrum, zámecký park, Rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ, střešní nástavba ZŠ, gastro ZŠ, gastro MŠ, BD Stará pošta II.etapa, Tréninkový sál + nástavba 2. NP šaten pro sportovce, tribuny+hřiště+dráha, geologický průzkum svah MK spojnice Šraňky, Dopravní stavby 2021, vodovod nad zámkem, Fotovoltaická elektrárna (FVE) FVE ČOV, FVE 4+1 (ZS, hala, MŠ, ZŠ+zámek), vodovod Nad uličkou truhlárna, oprava pomníku 2. sv.války, Dětská skupina Březolupy – modulární stavba u MŠ (DěS Březolupy), oranžové dětské hřiště ČEZ, diskgolfové hřiště
 4. informace o Obec přátelská rodině (familyfriendlycommunity) a možnost zapojení se do projektu
 5. předpokládaný termín dalšího veřejně přístupné zastupitelstva a to ve středu 07.02.2024 a dále v dubnu 2024 (předpoklad 17.04.2024)

 

 

 

Původní článek z 5.12.2023:

program rep. pozvánka: pozvanka_23_12_13

Nastavit upozornění
Upozornit na
2 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content